Kanál novinek Romanonderka.cz

Média

Další projekty města Brna získaly dotaci z EU fondů

Čt 23.10.2014 15:13

Další projekty města Brna získaly dotaci z EU fondů

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém nedávném zasedání schválil statutárnímu městu Brnu šest žádostí o dotaci.

Projektům byla přidělena dotace ve výši 108 mil. Kč a celkové náklady na jejich realizaci dosáhnou 145 mil. Kč. Všech šest projektů je zařazeno do tematického Integrovaného plánu rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. Pět schválených projektů je zaměřeno do oblasti sportovně - rekreační a jeden projekt do oblasti sociální.

1) S celkovými náklady ve výši 49 mil. Kč (dotace 39 mil. Kč) je finančně nejnáročnější projekt Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany.  Nová tělocvična v této městské části vznikne při Základní škole Měšťanská. Projekt bude mít dopad na zatraktivnění výuky tělesné výchovy žáků mateřské a základní školy a dále zajistí i odpovídající moderní zázemí pro rekreační sportovní vyžití široké veřejnosti. Nová tělocvična bude v dopoledních hodinách otevřena dětem ze základních a mateřských škol. V odpoledních hodinách pak bude tělocvična využívána pro zájmové, kulturní a sportovní činnosti různých organizací a veřejnosti. Ukončení realizace projektu je plánováno na září 2015.

2) Projekt Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed s celkovými náklady ve výši 39 mil. Kč získal dotaci 32 mil. Kč. Cílem tohoto projektu je nabídnout dětem a mládeži atraktivní zařízení vybízející k aktivnímu pohybu v rámci kolektivních sportovních aktivit. Projekt je zaměřen na rekonstrukci a vybudování víceúčelových sportovních hřišť při vybraných základních a mateřských školách na území Městské části Brno – střed. Konkrétně se jedná o školy na ulici Křídlovická, Kotlářská, Horní a Husova. Tato sportoviště budou v dopoledních hodinách využívána pro výuku tělesné výchovy dětí ze škol a v odpoledních hodinách budou zpřístupněna veřejnosti z širokého okolí. Celá investice by měla být hotova v červenci 2015.

3) Dotace pokryje polovinu nákladů ve výši 26 mil. Kč i v případě dalšího úspěšného projektu s názvem Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady. V minulosti bylo pro návštěvníky Brněnské přehrady vybudováno několik objektů veřejných WC, sprch a převlékáren. Jejich kapacita i technický stav však již nedostačují současným nárokům návštěvníků přehrady. Celkem se tento projekt dotkne 4 lokalit, a to Rakovecké zátoky, Kozí horky, Sokolského koupaliště a Rokle. Podle potřeby budou v tomto území dobudovány převlékárny, venkovní sprchy, veřejná WC. Návštěvníci se ale dočkají i modernizace a vybudování nového rekreačního a sportovního vybavení. Jedná se např. o hřiště na pétanque, stoly pro stolní tenis, venkovní trampolíny a posilovací stroje, lanové centrum, dětská hřiště i sportovní hřiště s různými povrchy. S ukončením realizace tohoto projektu se počítá v červnu příštího roku. 

Tisková zpráva k tématu je uložena v tiskovém servisu ze dne 2. 10. 2014 www.brno.cz

Prolink:

http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/brnenska-prehrada-dostane-nove-prevlekarny-wc-sprchy-a-hriste-1/

4) Cílem dalšího projektu, a to IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno – Kohoutovice, je rekonstrukce venkovního sportovního areálu situovaného při této škole. V rámci projektu bude nově vybudována asfaltobetonová bruslařská dráha (ovál) o délce 201 m a víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty, které se bude nacházet uvnitř oválu. Dráha bude určena výhradně pro jízdu na kolečkových bruslích. Hřiště umožní provozování sportu jako je házená, malá kopaná, volejbal a basketbal (streetball). V areálu bude umístěn i nový mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule a pítko. Rekonstrukcí projdou i další plochy, např. stávající asfaltový chodník a betonová schodiště. Celý areál bude oplocen a přístupný dvěma vstupními branami. Areál využijí žáci základní školy a v odpoledních hodinách, o víkendech i prázdninách také široká veřejnost. Projekt s celkovými náklady přesahujícími 10 mil. Kč a získanou dotací ve výši 8 mil. Kč bude ukončen v červenci 2015.

5) Projekt Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-Jundrov si klade za cíl zrekonstruovat dvě sportovní hřiště různých velikostí, které byly v 70. letech vybudovány místními obyvateli. Jedná se o malé hřiště pro děti a velké hřiště pro míčové hry. Přestože byla obě hřiště průběžně udržována, dnes již nesplňují požadavky na kvalitní sportovní a rekreační plochy. Původní velké hřiště bude rekonstruováno do podoby moderního multifunkčního klecového sportoviště s vysokým oplocením a přilehlým hledištěm. Hřiště bude vybaveno dvěma brankami a basketbalovými koši. Prostor doplní i nové venkovní sportoviště s dvěma fitness stanicemi. Malé hřiště získá nový povrch, budou zde doplněny herní prvky a bude oploceno. Také bude vybudováno nové pískoviště. Náklady na tento projekt činí 7 mil. Kč a dotace z této částky pokryje 5,5 mil. Kč. Realizace projektu bude ukončena v polovině příštího roku.

6) Poslední ze schválených projektů Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně spadá do oblasti sociální péče. Nově vybudovaná služba si klade za cíl zvýšení bezpečí a pocitu jistoty osaměle žijících seniorů a zdravotně postižených občanů. V bytě klienta bude umístěn přístupový bod (speciální telefonní stanice), jehož prostřednictvím a za pomoci tísňového tlačítka se klient připojí k dispečerskému pracovišti. Pomocí stisku tlačítka bude schopen přivolat pomoc v případě nevolnosti, případně tlačítko při bezvědomí klienta přivolá pomoc automaticky. Technické vybavení dispečerského pracoviště umožní komunikaci s klienty, zaznamenávání hovorů, shromažďování potřebných informací o klientovi včetně vyhledávání jeho polohy. Tyto informace bude možné rychle využít v případě přímého předání záchranným složkám. Projekt získal dotaci 10 mil. Kč, náklady se očekávají ve výši 13,5 mil. Kč., a realizace projektu skončí v červnu 2015.

Tisková zpráva k tématu je uložena v tiskovém servisu ze dne 24. 9. 2014 www.brno.cz

Prolink:

http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesto-zavadi-tisnovou-peci-pro-seniory/

 

Zdroj: MMB