Kanál novinek Romanonderka.cz

Média

Brno opět zvýšilo kvalitu svého hospodaření

Po 29.09.2014 13:59

Brno opět zvýšilo kvalitu svého hospodaření

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Město Brno opakovaně obdrželo pozitivní signál od ekonomických expertů, že jeho rozpočtová a finanční politika je kvalitní.

Renomované ratingové agentury prověřující hospodaření města aktualizovaly svá hodnocení. Agentura Standard and Poor’s potvrdila městu známku AA-, kterou mu přidělila počátkem roku. Agentura Moody’s Investors Service zvýšila rating města ze stupně A2 na stupeň A1. Obě agentury hodnotí výhled jako stabilní.

„Obě agentury nám letos opět potvrdily strategicky dobře zvolenou cestu v oblasti našich veřejných financí. Pouze díky přísné rozpočtové politice můžeme i nadále snižovat zadluženost, která klesla ze 7,6 miliardy korun (r. 2008) na 5,2 miliardy (r. 2014), a rozvíjet investice do infrastruktury v Brně,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Proč má město rating (rating = schopnost splácet své závazky)

Ratingové hodnocení si město nechává přidělit od roku 2000. Kvalita ratingu má silný vliv na cenu zdrojů, které město získává na finančním trhu (dluhopisy, směnky, úvěry). Požadavek na ratingové ohodnocení je i součástí obou smluv o poskytnutí úvěru mezi městem a Evropskou investiční bankou.

Rating také demonstruje ochotu města nechat své hospodaření nezávisle prověřovat, umožňuje ekonomické srovnání s ostatními městy podobné velikosti v ČR i Evropě, je pozitivně vnímán zahraničními investory a také přináší náměty na zlepšení hospodaření města.

Historie ratingu města:

2001 - S&P: A-, Moody‘s: Baa1
2002 - S&P: A-, Moody‘s: A3
2003 - S&P: A-, Moody‘s: A3
2004 - S&P: A-, Moody‘s: A3
2005 - S&P: A-, Moody‘s: A3
2006 - S&P: A-, Moody‘s: A3
2007 - S&P: A-, Moody‘s: A2
2008 - S&P: A-, Moody‘s: A2
2009 - S&P: A-, Moody‘s: A2
2010 - S&P: A-, Moody‘s: A2
2011 - S&P: A, Moody‘s: A2
2012 - S&P: A+, Moody‘s: A2
2013 - S&P: AA-, Moody‘s: A2
2014 - S&P: AA-, Moody‘s: A1

Agenturami jmenované silné a slabé stránky hospodaření města:

SILNÉ STRÁNKY: 

klesající trend zadluženosti
kvalitní řízení dluhu a finanční strategie
trvalé provozní přebytky
velký objem likvidity

SLABÉ STRÁNKY:

omezená flexibilita příjmů
omezená předvídatelnost finanční politiky
rigidní struktura výdajů

 

Zdroj: MMB