Kanál novinek Romanonderka.cz

Co si myslím

 

Vyhledávání

„CTP – Amazon“ a Brno – Mýty a fakta

Ne 16. 03. 2014 17:30

Mýty a fakta

Mýtus: Jedná se o pozemky v centru města

Jedná se o pozemky v území průmyslové zóny Černovická terasa. Jak již z názvu území vyplývá, pozemky byly vyčleněny NE pro bydlení či rekreaci.

 

Mýtus: Nebyla řešena dopravní obslužnost území

Již v září 2013 odevzdala městská akciová společnost Brněnské komunikace, a.s. / společnosti, v jejíchž orgánech sedí představitelé města napříč politickým spektrem/ kapacitní posouzení celé lokality v závislosti na růst zástavby průmyslové zóny.

Již v listopadu 2013 schválila RMB přijala usnesení, jehož součástí je podmínka uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR SD, CTP a Brnem za účelem přípravy a bezodkladné realizace stavby „D1 – 01313 – Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1“.

 

Mýtus: Dotčených městských částí se nikdo na nic neptal

 Již v září 2013 byla vzata na vědomí stanoviska MČ Slatina, Tuřany, Černovice.

 

Mýtus: Amazon dosud nedeklaroval skutečný zájem o vstup na území Brna

 14. 2. 2014 - Vrcholní představitelé Amazon osobně potvrdili svůj zájem na veřejném zasedání zastupitelstva za přítomnosti nejen zastupitelů a úředníků, ale také zástupci veřejnosti a médii.

4. 3. 2014 - Na schůzce v Lucemburku se primátor města Brna Roman Onderka (dle zákona zastupuje město navenek) setkal s čelnými představiteli společnosti Amazon T. Collinsem (Director European Operations) a R. Paetzmannem (Director CS/OPS Real Estate EMEA), za přítomnosti generálního ředitele developerské společnosti CTP Invest Remona L. Vose. Schůzka na nejvyšší úrovni jednoznačně potvrdila přetrvávající zájem společnosti Amazon vybudovat logistické centrum ve městě Brně.

11. 3. 2014 – Je datován dopis společnosti Amazon, kterým písemně tato společnost potvrzuje svůj trvající zájem o umístění své investice do Brna

14. 3. 2014 – Výše uvedená písemnost je předána všem zastupitelům města a to přes to, že jsou pravidelně informováni předsedové politických klubů zastoupených v ZMB.

 

Mýtus: Amazon – jaký typ zaměstnání bude vlastně převažovat?

Amazon jako komerční subjekt si je bezesporu vědom faktu, že pokud bude podnikat na území ČR, bude muset dodržovat všechny naše zákony – těch související s pracovním právem nevyjímaje.

Přesto je Brno ve spojení jak s MPSV, tak s Úřadem práce a vyvolává součinnost v procesech efektivní přípravy nově vzniklých jednotlivých pracovních pozic.

Společnost spravuje téměř 30 svých center na území celé Evropy a zdaleka ne všude je hodnocena negativně – např. Lipsko jasně deklaruje spokojenost se spoluprací s tímto zaměstnavatelem. Proč by tohoto stavu tedy nešlo dosáhnout v Brně?

 

Mýtus: Brno je pod tlakem, nebylo řádně projednáno:

 •  Záležitost projednávaly v různých podobách orgány města chronologicky následovně:
 • Komise majetková RMB na svém 62. zasedání konaném dne 6. 8. 2013
 • Rada města Brna na své R6/111 schůzi konané dne 7. 8. 2013
 • Komise majetková RMB na svém 65. zasedání konaném dne 24. 9. 2013
 • Rada města Brna na své R6/116 schůzi konané dne 25. 9. 2013
 • Komise majetková RMB na svém 69. zasedání konaném dne 26. 11. 2013
 • Rada města Brna na své R6/122 schůzi konané dne 27. 11. 2013
 • Rada města Brna na její R6/123 schůzi konané dne 4. 12. 2013
 • Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/029 zasedání konaném dne 10. 12. 2013
 • Rada města Brna na schůzi RMB R6/ 125 konané dne 8. 1. 2014
 • Rada města Brna na schůzi RMB R6/ 126 konané dne 15. 1. 2014
 • Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/ 030 zasedání konaném dne 21. 1. 2014
 • Rada města Brna na schůzi R6/127 konané dne 29. 1. 2014
 • Rada města Brna na schůzi R6/129 konané dne 14. 2. 2014
 • Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/ 031 zasedání konaném dne 14. 2. 2014
 • Rada města Brna na schůzi R6/130 konané dne 26. 2. 2014

 

Tolik fakta a teď už je na zastupitelích, jak celou tuto příležitost pro Brno posoudí. Žádná z politických stran zastoupená v zastupitelstvu sice neměla ve svém programu ani neumožnění vzniku nových pracovních míst, ani zastavení rozvoje města, ale v atmosféře mnoha mýtů bude záležet na politické odvaze každého jednoho z nich, které tlačítko v končeném hlasování stisknou. Ono jsou totiž pouze tři PRO, PROTI a ZDRŽEL SE.

 

Žádné tlačítko „ANO, ALE“ prostě k dispozici není.

 

Roman Onderka
Primátor města Brna / ČSSD/

Rychlá navigace