Kanál novinek Romanonderka.cz

Co si myslím

 

Vyhledávání

Setkání s brněnskými poskytovateli sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací

Út 09. 09. 2014 15:52

Setkání s brněnskými poskytovateli sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací

Klikněte pro zvětšení obrázku.

9. září - Café Práh, Vaňkovka

Vážené dámy a pánové,

naposledy jsme se setkali v těchto prostorách přesně před 3 lety, a to za nelehké situace, kdy ze strany Ministerstva financí došlo ke změně rozpočtového určení daní, což mělo výrazný dopad na rozpočet města Brna a vynutilo si to krácení objemu finančních prostředků pro organizace založené a řízené městem Brnem. V průměru byly příspěvkové organizace města kráceny až o 20 % a tehdy jsem vám slíbil, že poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací se to nedotkne. Tento slib jsem dodržel a na rok 2014 se dokonce podařilo navýšit celkovou částku na Vámi poskytované služby o 3 miliony korun (2013 – 44,2 mil. Kč, 2014 – 47,2 mil. Kč).

Nyní se ocitáme ve velmi podobné situaci, kdy hrozí výrazný výpadek ve financování služeb sociální prevence z důvodu končícího evropského projektu a je nutné zajistit financování těchto služeb z rozpočtu města Brna. Proto Rada města Brna na svém jednání v srpnu schválila navýšení celkového objemu financí na sociální služby o 21,5 mil. Kč. Definitivní schválení však bude záviset na rozhodnutí nového Zastupitelstva města Brna, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Rád bych využil této příležitosti, abych Vám všem poděkoval za Vaši obětavou práci ve prospěch potřebných občanů našeho města a popřál Vám hodně trpělivosti a vytrvalosti ve Vaší náročné práci. 

Rychlá navigace