Kanál novinek Romanonderka.cz

Články

Strom poznáš po ovoci, člověka po skutcích

So 15.03.2014 18:20

Za pár dní, v úterý 18. března 2014 se sejdou brněnští zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Jedním z bodů je diskutovaný dodatek ke smlouvě, jehož schválení by umožnilo vstup zahraničního investora Amazon do průmyslové zóny Černovická terasa.

Proč dodatek a proč diskutovaný? Protože smluvní vztah je již několik měsíců uzavřen – byl schválen napříč politickým spektrem již před několika měsíci a to po té, kdy byly předmětné materiály projednávány několik měsíců v orgánech města, např. Komisi majetkové a následně jej schválila nejen Rada města Brna, ale také Zastupitelstvo.

Proč diskutovaný? Na rozsáhlé diskusi rozhodně nelze vidět nic špatného. Pokud je vedena korektně a pokud zúčastnění deklarující chtění dohody, skutečně vyvíjí snahu dohody dosáhnout, pak je víc než vítaná. A právě tento fakt pravděpodobně budí i emoce.

Brno je bezesporu úžasné město, ale je prostým faktem, že 23 tisíc Brňanů je nyní v evidenci úřadu práce a tato skutečnost drasticky vstupuje do života nejen jich samotných, ale také jejich blízkých a v sekundárním důsledku vlastně nás všech. Člověk bez práce má jiné starosti než řešit zda půjde za kulturou či sportem, nebo si dá oběd v restauraci či si koupí něco na sebe. Člověk bez práce, byť na podpoře v nezaměstnanosti, denně řeší z čeho uhradí své základní potřeby, a to v mnohých případech i takové jako je svačina pro děti do školy.

A právě v této době přichází do Brna šance a to nejen pro nezaměstnané, ale jsem přesvědčen, že pro celé město Brno. Zatím co jiná města usilují byť jen o schůzky s potenciálními investory, Brno řeší, zda umožní vstup silného investora zavazujícího se k vzniku více jak 1500 pracovních míst, tak k realizaci ve finančním objemu přesahujícím roční možný investiční objem celého města o více jak miliardu.

O silném ekonomickém impulsu pro naše město tak asi ani nelze pochybovat. Samozřejmě je nutné dohodnout podmínky. Město Brno je výjimečné nejen svojí polohou a kvalitním hospodařením, ale také dostatečně sebevědomý vyjednavač. Ale jako všechny dohody i tato je jistým kompromisem a konečné rozhodnutí mají v rukou právě zastupitelé města. Ti, kteří byli zvoleni našimi spoluobčany, aby za ně záležitosti nejen diskutovali a projednávali, ale především řešili.

Tedy pokud se zastupitelé shodli a to již několikrát, že je investice Amazonu v Brně vítaná, očekával bych především od vrcholných představitelů města návrhy řešení toho, co považují za problematické, návrhy opatření, které by eliminovaly opakování chyb jiných regionů či předložení jiných alternativ využití průmyslové zóny. Na místo toho jsme svědky popírání faktů, šíření nepravdivých informací a výběru účelově seskládaných dat a především do nekonečna směřující vyvolávání atmosféry nejistoty.

Tyto postupy jistě nejsou v naší zemi ojedinělé – vždyť příprava velkých liniových dopravních staveb u nás trvá neuvěřitelných 12 let. Ale chtějí Brňané takovéto postupy ? Jsem přesvědčen, že nikoliv!

Od posledního hlasování ZMB došlo ve vyjednávacím procesu k dalším výrazným posunům umožňující dohodu a to napříč politickým spektrem. A poměrně hmatatelné výsledky těchto jednání probíhajících v minulých týdnech, které lze označit za maximum možného, umožní jednotlivým zastupitelům znovu posoudit celý záměr a svým hlasem podpoří tuto výjimečnou příležitost pro všechny Brňáky a výzvu k dalšímu rozvoji města. Já budu hlasovat „ PRO“.

 

Roman Onderka
Primátor města Brna / ČSSD/