Kanál novinek Romanonderka.cz

Program

PRO JMK – Volební program 2017

Út 12. 09. 2017 16:27

Volební program ČSSD pro Jihomoravský kraj 2017

Chceme, aby vláda pomáhala získávat na jižní Moravu investice, které přinesou vysoce kvalifikovaná pracovní místa a budou přispívat ke zvyšování platů.

Je potřeba podpořit domácí malé a střední firmy pokud jde o jejich rozvoj, inovace a export.

Chceme udělat z Brna hlavní město vědy a výzkumu a využít potenciál jeho vysokého školství a vědecké infrastruktury pro modernizaci jihomoravských firem tak, aby zvládly proces digitalizace, robotizace a modernizace.

Podporujeme sociální dialog a úsilí odborů o spravedlivý růst mezd, včetně pravidelného zvyšování minimální mzdy.

 

2. Dobudování klíčových dálnic, silnic a obchvatů měst

Jižní Morava potřebuje urychleně dobudovat klíčovou dopravní infrastrukturu.

Jde zejména o velký městský okruh v Brně, dálniční spojení D52 Brno-Vídeň, D43 od Brna na Svitavy, včetně řešení dopravy kolem Kuřimi, výstavbu D55 na okrese Hodonín či rozšíření D1 v úseku okolo Brna až po Holubice na 6 pruhů.

Důležité je rovněž dokončení a vybudování obchvatů Znojma, Břeclavi, Mikulova, Bučovic a přímé napojení průmyslové zóny Černovická terasa na D1 včetně řešení dopravní situace Slatiny a Šlapanic.

Vláda vedená ČSSD začala krajům poprvé poskytovat peníze na rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, v této podpoře chceme jednoznačně pokračovat. Odmítáme zpochybňování přijatých zásad územního rozvoje, naopak je potřeba je využít k urychlení výstavby.

 

3. Rychlé železniční spojení s Prahou a Ostravou

Pokud chceme zkrátit cestování vlakem mezi Brnem a Prahou na jednu hodinu, musíme postavit novou dráhu pro rychlou železnici.

Chceme, aby příprava rychlé železnice v tomto úseku byla jasnou prioritou příští vlády. Město Brno také musí vyřešit polohu nádraží tak, aby stát mohl konečně zmodernizovat brněnský železniční uzel v zájmu cestujících, kteří jezdí každý den do Brna vlakem i v zájmu napojení na budoucí rychlou železnici do Prahy a do Ostravy.

Jsme připraveni podpořit změny zákona, které urychlí výstavbu jak rychlé železnice, tak klíčových dálnic a obchvatů měst.

 

4. Jižní Morava se musí dobře připravit na klimatické změny a sucho

Náš kraj patří bohužel k regionům, který je nejvíce ohrožen vysycháním půdy.

Vláda musí kraji a jeho občanům pomoci připravit se na klimatické změny, které přichází. Musíme zlepšit hospodaření s vodou v krajině, včetně posílení jejích retenčních schopností.

Bude se muset změnit struktura zemědělských plodin a také způsob hospodaření na půdě tak, aby se v půdě zvýšilo množství organické hmoty a neodplavovala se její kvalitní svrchní vrstva. Zemědělci budou potřebovat podporu státu, pokud jde o modernizaci a dobudování závlahových systémů.

Podpoříme posilování schopností zadržování vody v krajině, včetně odbahnění stávajících rybníků a nádrží. Musíme ochránit stávající zdroje pitné vody před nebezpečnými aktivitami, které by je mohly ohrozit, jako je například plánovaná těžba štěrkopísku u Uherského Ostrohu.

 

5. Kvalitní potraviny a podpora zemědělců a vinařů

Chceme podpořit naše zemědělce v jejich snaze produkovat kvalitní potraviny a přispívat tak k posílení naší potravinové bezpečnosti.

Podpoříme proto vznik marketingového fondu a fondu nepojistitelných rizik a národní dotační tituly, které posílí živočišnou výrobu a u nás v kraji i ovocnářství a vinařství.

Chceme rozvíjet vinařský fond, jako osvědčený nástroj podpory domácí vinařské produkce.

Budeme chránit spotřebitele před jakýmikoliv nekalými praktikami, lidé si zaslouží kvalitní a cenově dostupné potraviny, pokud možno z domácí produkce. Také proto chceme snížit DPH na základní čerstvé potraviny z 15 na 10%.

 

6. Udržíme kvalitní a dostupné zdravotnictví bez poplatků

Klíčovou prioritou ČSSD je zabránit privatizaci nemocnic a udržet na celém území jižní Moravy dostupnou a kvalitní zdravotní péči.

Budeme podporovat rozvoj a investice ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích, včetně výstavby nové porodnice a také rozvoj Fakultní nemocnice u Sv. Anny a Masarykova onkologického ústavu. Tyto nemocnice musí zůstat pod kontrolou státu a zajišťovat nadále superspecializovanou péči.

ČSSD rovněž záleží na dobrém fungování páteřních krajských nemocnic ve Znojmě, Kyjově, Vyškově, Břeclavi, Ivančicích, Hodoníně i nemocnice v Hustopečích. Vnímáme důležitou roli městských nemocnic v Boskovicích a Blansku.

Všechny tyto nemocnice si zaslouží investiční rozvoj, zlepšování přístrojového vybavení i platů zdravotnického personálu.

Podpoříme proto využití části výnosu spotřební daně z tabáku a alkoholu na posílení investic ve státních, krajských a městských nemocnicích. Nepřipustíme znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví.

 

7. Co nejlepší sociální služby pro ty, kdo je potřebují

Senioři, zdravotně postižení nebo nemocní potřebují kvalitní a místně i cenově dostupné sociální služby.

Podpoříme modernizaci krajských a městských domovů pro seniory ze státního rozpočtu, včetně navýšení jejich kapacity a zvýšení komfortu.

Budeme podporovat postupné zvyšování prostředků na sociální služby tak, aby to umožnilo další zlepšování platů lidí, kteří v sociálních službách pracují.

Zasadíme se o přijetí zákona o sociálním bydlení, který ČSSD připravila a prosazovala už před volbami. Chceme tím zajistit dostupné bydlení za regulované nájemné pro mladé rodiny s dětmi i seniory.

 

8. Jsme bezpečná země a chceme, aby to tak zůstalo

Podpoříme posílení počtu policistů, hasičů, vojáků tak, aby tyto bezpečnostní sbory mohly plně zajišťovat bezpečnost země a občanů.

Na jižní Moravě chceme pokračovat v potřebných rekonstrukcích policejních a hasičských stanic, tak aby se zlepšilo pracovní zázemí pro hasiče a policii.

Vláda vedená ČSSD výrazně zvýšila podporu dobrovolných hasičů a naším cílem je v posilování podpory činnosti, obnovy techniky a rekonstrukce požárních zbrojnic dobrovolných hasičů, jejichž práce si vážíme, jednoznačně pokračovat.

 

9. Turistický ruch je příležitostí pro rozvoj regionu a podnikání

Jižní Morava je po Praze druhá nejnavštěvovanější destinace. Potřebujeme zlepšit a zrychlit budování potřebné turistické infrastruktury, včetně cyklostezek, zastávek a parkovišť a také zajistit dotační tituly na její udržování.

Služby spojené s turistickým ruchem, vinařstvím a návštěvami památek mohou v budoucnu vytvořit ještě více pracovních příležitostí, vyžaduje to však další zlepšení cílené propagace našeho kraje v rámci celostátní politiky podpory cestovního ruchu.

Podpoříme další rozvoj Baťova kanálu, včetně jeho prodloužení do Kroměříže a Hodonína a také rozšíření stávajících a budování nových přístavišť. Podél celého kanálu chceme dobudovat cyklostezky.

 

10. Kultura v kraji si zaslouží větší pozornost vlády

Zasadíme se o posílení dotací od státu na činnost divadel, orchestrů i sborů v našem kraji.

Podpoříme dobudování Janáčkova kulturního centra v Brně tak, abychom v regionu získali moderní a kvalitní koncertní sál. Usilujeme o to, aby stát pokračoval v opravách památek, včetně řady unikátních jihomoravských hradů a zámků i za využití evropských fondů.

Budeme usilovat o to, aby se do Moravského Krumlova vrátila Muchova slovanská epopej alespoň na dobu, než pro ni Praha vybuduje důstojný výstavní prostor.

Jižní Morava je místem, kde je stále živé folklorní dědictví našich předků a nám záleží na jeho uchování.

 

11. Sport patří ke spokojenému životu

Budeme usilovat o postupné zvyšování dotací na fungování sportovních jednot a klubů.

Vláda vedená ČSSD zavedla přímé financování sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží, naším cílem je tento program dále rozvíjet.

Myslíme si, že by stát měl investičně podpořit velké sportovní infrastruktury, jako je například nový fotbalový či hokejový stadion v Brně, protože budou sloužit celému regionu.

Jsme pyšní na to, že sociálně demokratická vláda udržela v Brně Moto GP a naším cílem je v efektivní a transparentní podpoře Velké ceny v Brně pokračovat.

 

Rychlá navigace