Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Pá 30. 9. 2011 | Kamenačky

Otázka:
Vážený pane primátore,
prosím vyřeště už pana Skočovského.Nemůžeme už to vydržet,je na nás zlej a jenom řve.Děkujeme žáci ZŠ Kamenačky

Odpověď:
Milí žáci ZŠ Kamenačky,

situací na Masarykově základní škole Kamenačky v městské části Brno – Židenice se zodpovědně zabývám již od května 2011 (a příslušné kompetentní odbory Magistrátu města Brna také), kdy jsem obdržel první stížnost na ředitele Masarykovy základní školy pana Romana Skočovského. Kromě jiných jsem před pár dny obdržel také email od vás, ve kterém mne žádáte o vyřešení situace na vaší škole ve vztahu k panu řediteli.

Je mi známo, že se situací na vaší škole zabývala také již například Oblastní rada odborového svazu pracovníků ve školství, Školská rada při MZŠ Kamenačky 4 a Rada městské části Brno-Židenice, která na svém zasedání v květnu 2011 projednávala návrh na odvolání Mgr. Romana Skočovského, Ph.D., z pozice ředitele školy. V této souvislosti je třeba dodat, že podle příslušného školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání může být ředitel školy odvolán jen ze zákonem stanovených důvodů. Nyní se tedy prověřují skutečnosti (a podotýkám, že nejsem zastáncem unáhlených rozhodnutí), na které poukázala již například řada rodičů. Na vaší škole proběhla také již řada kontrol a výsledky zejména té poslední se nyní vyhodnocují.

Milí žáci,

jsem rád, že se s důvěrou obracíte na primátora v situaci, kdy máte pocit, že se „atmosféra stává neúnosnou“. Situaci na MZŠ Kamenačky rozhodně nepodceňuji.

Ještě jednou vám děkuji za email.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 27. 9. 2011 | poděkování za odpověď

Otázka:
Pane primátore, děkuji za odpověď, velmi mě potěšilo, že by docela brzy (v listopadu) měly být skončeny práce na Drobného a Sportovní, i na Rybníčku (ještě dřív). Trochu bych ještě zpochybnila vyjádření Hygieny k tomu, že práce nemohou probíhat o víkendech, asi bych pracovníkům Hygieny poradila, ať si jdou naměřit hlučnost a hlavně hodnotu ovzduší na těch pár ulic, kam se teď přesunula doprava ze čtyřproudé silnice Pionýrské . Ale není to výtka Vám, spíš návrh.
V každém případě za zodpovězené otázky velmi děkuji.
Hezký den přeje Dušana Hráčková.

Odpověď:
Vážená paní Hráčková,
děkuji vám za poděkování, které jste mi poslala v návaznosti na odpověď, týkající se aktuální dopravní situace v lokalitě Lužánky. Je to totiž zcela výjimečná situace, kdy mi někdo děkuje za odpověď. Navíc jsem si vědom, že dopravní komplikace budou v daném místě přetrvávat ještě delší dobu s ohledem na termín ukončení prací v ulici Pionýrská, ale i třeba v návaznosti na výstavbu vzdálenějších tunelů Dobrovského.
Přesto vám to nedá a vyjadřujete i určitou nespokojenost s vydáním zákazu práce v noci a o víkendech ze strany krajské hygienické stanice a poukazujete zejména na hlučnost a znečištěné ovzduší v důsledku kumulace dopravy v ulicích sousedních. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje je správním úřadem, vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví. Byla zřízena k výkonu státního zdravotního dozoru a disponuje tak tedy jak rozhodovacími kompetencemi, tak i možnostmi státní kontroly. Podněty je možné adresovat KHS JMK jak písemně, tak osobně či telefonicky, stejně jako elektronicky či prostřednictvím datové schránky.
Ještě jednou děkuji za vyjádřené poděkování a přeji jen to dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 19. 9. 2011 | dopravní situace

Otázka:
Pane primátore,
zajímá mě, jestli víte o zoufalé situaci v dopravě "kolem Lužánek" (včetně výjezdů záchranné služby) a proč není nasazeno více pracovníků ? a taky více směn ? , proč se nezkrátí termín odevzdání min. na půlku ? a proč už není dávno ukončena Staňkova-Rybníček ? a dále, jestli neúspěšný uchazeč o Pionýrskou neměl kratší termín ? Necelých 450 bm za 14 měsíců, to mně vychází na 1bm denně za čtvrt milionu (rovněž denně). Chtělo by to denně kontrolovat, já to nechtěně dělám a věřte, že tam nebývá víc než 5 lidí (s trochou nadsázky - zdá se mně, že odešli z Rybníčku).
Děkuji za odpověď. Dušana Hráčková

Odpověď:
Vážená paní Hráčková,

vím moc dobře o neuspokojivé dopravní situaci v okolí Lužánek, kde došlo k ještě výraznějšímu zhoršení průjezdnosti zhruba od poloviny srpna zahájením rekonstrukce ulice Pionýrská, ze které byla z tohoto důvodu také zcela vyloučena osobní doprava. Napsala jste mi v průběhu pár dnů hned tři emaily na toto téma a rád bych k tomu jen řekl, že vaše dotazy rozhodně „v koši“ nekončí, jen odepisuji chronologicky a také podle toho, jak mi můj čas dovolí. Situace by se ale ve zdejší lokalitě mohla alespoň částečně v průběhu několika dnů stabilizovat a tak vybízím řidiče i obyvatele k trpělivosti a toleranci. Komunikace totiž chceme a současně musíme opravit, což následně jistě ocení všichni.

V první řadě bych vás chtěl ubezpečit, že situace v ulici Rybníček má nejen světlou, ale také již zcela konkrétní budoucnost. Po provedené rekonstrukci inženýrských sítí se zde nyní dokončuje oprava komunikace. V současné době jsou tak již stavební práce ve fázi konečných úprav povrchů. Nutná, ale velmi složitá zde byla koordinace prací s ostatními správci inženýrských sítí E.ON Česká republika s. r. o., Technické sítě Brno a. s., JMP Net s. r. o. a zejména s majiteli přilehlých objektů, kteří si zajišťovali odizolování svých objektů. Práce zde tak byly prováděny po jednotlivých úsecích komunikace s nutností zajištění dopravní obsluhy. Poslední finální vrstvy živic jsou prováděny již v současné době s reálným dokončením do konce září letošního roku. Tím bude zkrácen i termín o dva měsíce. Začátkem října proběhne schvalovací proces kolaudace a uvedení do provozu.

Zahájení stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Pionýrská ovlivnil již komplikovaný průběh výběrového řízení na zhotovitele, kterými jsou SKANSKA a. s. a IMOS Brno, a. s. Jen pro vaši informaci, zhotovitel byl vybrán na základě nejnižší ceny, termín byl srovnatelný s ostatními, tedy v rozmezí 61 – 65 týdnů. Termín dokončení všech rekonstrukcí sítí včetně opravy komunikace je zde stanoven na 30. 9. 2012. Pracovní doba na stavbě je od 6,30 hod. do 16,30 hod. a nyní zde pracuje cca 25 pracovníků. Tento počet bude od dalšího měsíce navýšen o 10 pracovníků na ražbu štoly pro kanalizaci. Harmonogram výstavby, technologie prací a zejména nutná návaznost prací neumožňují ale zvýšit počet pracovníků a představa (byť myšleno v dobrém), že se tam „naženou desítky či stovky ochotných nezaměstnaných“ a vše bude hotovo v řádech dnů, je tak zcela mimo realitu. V rámci vydaného stavebního povolení nebyly povoleny práce v noci a o víkendech. Zhotovitel bude i přes počáteční nesouhlas žádat Krajskou hygienickou stanici o výjimku alespoň na práce v sobotu. Technologické postupy, objem prací a ani návaznosti jednotlivých etap neumožňují však termín zkrátit a ani pohyb vozidel individuální automobilové dopravy po staveništi.

V dané lokalitě v okolí Lužánek probíhá dále stavba na ulici Drobného a Sportovní s termínem dokončení do 30. 11. 2011. Jedná se o unikátní pokládku kabelů velmi vysokého napětí, která probíhá v hloubce cca 3 m a délce 2,3 km s křížením všech stávajících inženýrských sítí. Stavba zde probíhá na několika místech současně, kabel je ale nutno položit v celé délce, provést kabelovou zkoušku a pak teprve mohou být obnoveny povrchy komunikací. Na stavbě se pracuje 6 dní v týdnu, pracovní doba zde byla omezena na základě petice občanů a opatření příslušného úřadu. Další důležité práce probíhají také v ulici Cihlářská a Botanická.

Vážená paní inženýrko,

jednotlivé stavby jsou povinni jejich investoři nahlásit do koordinačního harmonogramu výkopových prací. Pro každý rok je zde zařazeno asi 2000 staveb, jejichž součástí jsou výkopové práce nad 10bm nebo 20 m². Tento harmonogram se sestavuje na období 5 let, aktualizuje se 3 x ročně a veřejnost jej má k dispozici na internetových stránkách města www.brno.cz v sekci Správa města pod Magistrát města Brna po kliknutí na Odbor technických sítí v Odkazy. Stavby provádí desítky investorů a jejich zájmy jsou často protichůdné. Harmonogram výkopových prací je pak kompromisním řešením těchto zájmů a vazeb. Ve většině případů se jedná ale o odstraňování velmi špatného až havarijního stavu inženýrských sítí, komunikací a tramvajových tratí, nebo o nutnost přivedení médií k nově budovaným objektům a zastavovaným lokalitám. Realizace takových investic bohužel komplikuje již tak přetíženou dopravní síť ve městě. V zájmu investorů i dodavatelů ale rozhodně není stavby zbytečně prodlužovat, neboť poplatky za užívání veřejných prostranství, kauce za vstup do komunikací a případné sankce za nedodržení termínů značně zvyšují cenu staveb.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 16. 9. 2011 | Zdražení MHD v Brně a údržba silnic v Brně

Otázka:
Vážený pane primátore statutárního města Brna, největšího města v ČR,
máme my to v Brně dobrou a fungující městskou hromadnou dopravu, kterou by nám leckdo mohl závidět. Celý kraj je zaintegrován, je to dle vzoru z Rakouska a Německa, jak říkám, plno výhod a mnoho kladů a téměř žádné zápory. Snad časem bychom mohli jet na nějaké levnější jízdenky do Rakouska nebo na Slovensko...V některých českých krajích doposud o integraci není vidu a slechu a lidé snad aby jezdili autem...Jihočeský kraj a kraj Vysočina toho jsou důkazem...
Jen velká škoda je, že v některých úsecích může jet tramvaj jen rychlostí cca 20 km/h. Je opravdu ostuda jet ze zastávky Dětská nemocnice na zastávku Náměstí 28. října tak rychle, že už i na kole to zvládnu rychleji. To by se ve Vídni nestalo, tak co s tím budeme dělat? To si žádá řešení okamžité a ne ten problém hasit se zpožděním...
O tom, že na západ od nás mají rekonstrukce ulic rychleji a levněji hotové, snad ani není třeba mluvit, to je moc dobře známo mezi běžnými občany, jen zdá se mi, že někteří lidé-politici, včetně Vás, pane primátore, toto stále ignorují. Najdou se i vyjímky, kdy se na stavbě opravdu dělá celý den (příkladem oprava centra Vinohrad, kdy firma Eurovia opravdu maká celý týden od rána do večera), ale tak proč tedy bude Pionýrská uzavřená celý rok. To je výsměch, pane primátore!!!
A zpět k MHD: Už opět se bude zdražovat a já se obávám toho, jaký to bude mít dopad na myšlení lidí a zda nebudou chtít na místo toho používat auto...
Když jsem si přečetl Vaši reakci na tento dotaz http://primator.brno.cz/index.php?pg=dotazy&odzazn=10&cdot=1962 , musel jsem konstatovat, že dotaz pana Martina byl položen poněkud nešťastně.
Domnívám se, že pan Martin cílil dotaz na situaci po zdražení. K tomuto zdražení jsem se rozhodl vyjádřit na svém blogu, kde navíc uvádím možné řešení této situace, kdy za 20,-Kč pojedu 3 minuty mimo Brno. Přečtěte si sám tento článek http://miroslavhruska.blog.idnes.cz/c/198928/Komentar-Zdrazeni-MHD-v-Brne.html a zkuste toto navrhnout na zasedání, ještě než bude pozdě.
Opravdu mi přijde ostudné, abych kvůli dvěma zastávkám v Modřicích platil jednou za čas 20,-Kč, když v Pardubicích to jde jinak...
S přátelským pozdravem a přáním pěkného zbytku léta
Miroslav Hruška

Odpověď:
Vážený pane Hruško,
děkuji Vám za dopis, ve kterém jste podle mého názoru vychrlil řadu myšlenek, povzdechů či názorů, které souvisejí s dopravou.
Statutární město Brno, stejně jako další města, čelí náporu stále se zvyšující individuální dopravy. Proto současné vedení Brna v maximální míře prosazuje a podporuje integrovaný dopravní systém, který zefektivňuje hromadnou dopravu a nyní již pokrývá celou jižní Moravu. Stanovení cen jízdného do Rakouska a na Slovensko, o kterých se zmiňujete, není však záležitostí města Brna.
Uvádíte, že tramvaje jezdí v některých úsecích rychlostí 20 kilometrů v hodině a že ve Vídni by se to nestalo. Z vlastní zkušenosti vím, že v hlavním městě Rakouska jezdí tramvaje na řadě úseků stejně rychle, či chcete-li stejně pomalu jako v Brně. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že naše město v posledním desetiletí podstatně zvýšilo a nadále bude zvyšovat kvalitu cestování i tím, že razantním způsobem obměňuje vozový park právě tramvají.
Uzavření Pionýrské ulice od poloviny srpna do září příštího roku komplikuje dopravu v širokém pásmu kolem Lužánek. Zdůrazňuji, že důvodem je rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace a že po dokončení bude vozovka odhlučněná a chodníky budou mít novou podobu. Jedná se o investici ve výši 109,8 milionu korun. I z těchto údajů je patrné, že se nejedná o jednoduchou záležitost. V současnosti stavební firmy dokáží realizovat své zakázky pružně i proto, že ve stavebnictví vládne značná konkurence a také v tomto oboru podniká řada společností s mezinárodními zkušenostmi.
Město Brno dotuje zásadním způsobem ze svého rozpočtu městskou hromadnou dopravu. Nevyhne se však v určitých cyklech zvyšování cen jízdného stejně jako se zvyšují ceny elektrické energie a pohonných hmot. Pokud vozidla městské hromadné dopravy jezdí i za hranice města, je nutné, aby se to projevilo i v tarifech. A Vámi zmíněné Modřice nejsou součástí Brna.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna

Čt 15. 9. 2011 | žádost

Otázka:
Vážený pane primátore,nemám na Vás dotaz,ale prosbu a to docela vážnou a to takovou že Vás žádám o azyl a to z důvodů bezpečnosti o zdraví celé své rodiny která se skládá z manželky dvou nezletilých a jedné plnoleté dcery.Jak jistě víte z médií v posledních dnech a hodinách nastaly u nás na severu Čech hotové manévry ohledně nepřispůsobyvých (respektivě cigánů)a naše město konkrétně Varnsdorf má takové zastupitelstvo které není schopno zajistit bezpečnost občanům tak aby mohli normálně žít klidným spořádaným životem.To policie bohužel nezajistí a to trvale.Jako rodina žijeme v takovém trojúhelníku že se nás výsostně dotýkají veškeré problémy s nepříspusobyvými,(krádeže,ničení majetku,nevycházení ve večerních hodinách protože máme "ghéta"okolo sebe ve všech směrech).Naše děti si prochází peklem když odchází a přichází ze školy.Útoky jsou i na dospělé lidi a okrádání je zde na dením pořádku.Nebojím se užít přirovnání že jsme v cigánském Bronxu a jestli že je tady rasismus tak je to tak že "černý"terorizují
" bílé"!!Jsem původem Brňák kde jsem se narodil a chodil do školy a poté jsem se vyučil a odešel jsem za prací na sever čech kde jsem se oženil a zůstal bydlet.Byl to můj druhý domov a byl jsem celkem spokojen až do současné doby kdy vše eskaluje což můžete sám vidět i slyšet.Nevěřím zastupitelstvu,nevěřím vládě ani poslancům že jsou vůbec schopni udělat taková rozhodnutí aby tady zavládlo právo a pořádek,a nevěřím ani policii protože taková řešení nejsou řešení,ale flastr na momentální bolístku.Možná se Vám to bude zdát přehnané a směšné,ale to že Vás žádáme o azyl není legrace,ale pouze volání o pomoc abychom žily důstojně a beze strachu co bude zítra.Vím že se potýkáte se spoustou problémů a to ze všech možných stran,ale řešit problém strachu o děti a rodinu je jako by jste byl ve válečném stavu a čekal na vysvoboditele a věřil že zítra vyjde slunce i nikdo vás třeba nezabije nebo nezmrzačí vaší rodinu.
Omlouvám se za případné chyby,ale píši to a jsem moc a moc nervózní z toho co se děje a může ještě dít.
Předem děkuji za přečtení za sebe i rodinu a věřte že to není legrace.Fait Pavel

Odpověď:
Vážený pane Faite,

s napětím sleduji vyhrocenou situaci posledních dnů na severu Čech, která je vyústěním dlouhodobého stavu. Novinové titulky typu „Rasová válka ohromila Šluknovsko“
či „Ve Varnsdorfu nasazena vodní děla, létaly kameny a dělbuchy“ nemohou nechat nikoho klidným.
Ve svém osobním dopise mi sdělujete své pochopitelné obavy o zdraví a bezpečnost svých blízkých, vyjadřujete nedůvěru místnímu zastupitelstvu a vládě, mne pak žádáte o azyl
ve svém rodném městě.

Úvodem bych vás rád ubezpečil, že váš dopis rozhodně nepovažuji za přehnaný či směšný, jak se obáváte, neboť rozumím vaší základní potřebě důstojného a spořádaného života
bez strachu. Žádost o azyl však může v ČR podat, dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, pouze cizinec ze země, která není členským státem Evropské unie, nikoliv tedy občan ČR.
Ve své podstatě jste ve své zemi svobodný občan, kterému nic nebrání se z města Varnsdorf odstěhovat kamkoliv jinam, kde se budete cítit vy i vaše rodina dobře. Vím, že to není jednoduché – kromě toho, že máme každý už někde své kořeny, blízké, známé a znamenalo by to přetrhat tyto vazby, jsou ekonomické důvody také pro mnoho rodin zásadní. Stojíte tedy před životní volbou: buď vyčkat a věřit vládě, že nejen aktuální situaci na severu Čech vyřeší nebo se odstěhovat, třeba zpět do Brna. Konečné rozhodnutí je ale jen na vás.

Za váš dopis a důvěru vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 12. 9. 2011 | ZŠ Kamenačky

Otázka:
Dobrý den,moc Vás prosím zodpovědět důležitý dotaz jak to vypadá s odvoláním ředitele Romana Skočovského ze ZŠ Kamenačky? Opět s ním začal nový školní rok, kdy jsme se všichni divili, že zůstává ve své funkci. 1.9. bylo úplně fiaskem. Trapas nad trapasy. Na škole vůbec nic nefunguje, děti neví koho budou mít, jelikoš se vyměnila polovina učitelů, a ti co zůstali, jsou vesměs v pracovní neschopnosti. Nová zástupkyně a ved. vychovatelka absolutně neví, co mají dělat. Na škole učí neaprobovaní učitelé. Je to největší krize za dobu zákl.školy. Pokud nebude odvolán,rodiče zvažují hromadný odchod svých dětí na okolní školy. To je vizitka ředitele a jeho arogantního až hulvátského chování. Za rodiče R.Gorčák.

Odpověď:
Vážený pane Gorčáku,
situací na Masarykově základní škole Kamenačky v městské části Brno – Židenice se prakticky zabývám již od května 2011 (a příslušné kompetentní odbory MMB také), kdy jsem obdržel první stížnost na ředitele Masarykovy základní školy pana Romana Skočovského. Je mi známo, že situací na výše uvedené základní škole se nezabývala jen Oblastní rada odborového svazu pracovníků ve školství, ale i Školská rada při MZŠ Kamenačky 4 a Rada městské části Brno-Židenice, která na svém zasedání v květnu 2011 projednávala návrh na odvolání Mgr. Romana Kočovského, Ph.D., z pozice ředitele školy. Dle ustanovení § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může být ředitel školy odvolán jen ze zákonem stanovených důvodů. V této souvislosti se tedy prověřují skutečnosti, na které poukazujete ve svém dopise nejen vy, ale současně řada dalších rodičů. Na MZŠ již proběhla kontrola z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, která se zaměřila na ekonomické otázky, šetření přímo na místě provedl také v srpnu Oblastní inspektorát práce. Výsledky zejména této poslední kontroly budou k dispozici v polovině září, zcela vyloučit však nelze ani další kontroly. Na konečné vyhodnocení případných zjištění a závěr si tedy budeme muset ještě pár dnů počkat. Vážený pane, velice si vážím vašeho zájmu o personální stabilitu a řešení problematické situace na MZŠ Kamenačky. Ubezpečuji vás, že hodlám situaci vyřešit pokud možno rychle, aby se všichni zúčastnění, tedy jak vedení školy a učitelé, tak i rodiče a žáci mohli konečně naplno věnovat svému poslání. Za váš podnět vám děkuji. S pozdravem Bc. Roman Onderka, MBA primátor města Brna

Rychlá navigace