Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

 

Vyhledávání

St 26. 3. 2014 | Amazon v Brně - dopravní zatížení dálnice a dostavba protihlukových stěn

Otázka:
Vážený pane primátore,
pokud se podaří prosadit umístění překladiště fy Amazon v lokalitě Tuřany, zajímalo by mne, zda bude řešeno zvýšené dopravní zatížení brněnské dálnice D1 - konkrétně hluk z dopravy. Je sice vybudován úsek protihlukových stěn u Starého Lískovce (sjezd Výstaviště-Svitavy), bylo by však velmi potřebné tyto dobudovat dále směrem k Bohunicím, Horním Heršpicím a Moravanům (nejen kvůli Amazonu). Hluková situace se jistě zhorší nejen v těchto oblastech přiléhajících k dálnici, ale např. i u Slatiny. Ptám se proto, jestli se neuvažuje s budováním protihlukových stěn jako současné investice při umístění tak velkého logistického centra? Děkuji Vám za odpověď
S pozdravem
Monika Pitoňáková
ps.: osobně s rozhodnutím zastupitelstva neumístit Amazon v Brně souhlasím. Brno si zaslouží vybudování míst pro kvalifikovanou práci a výrobu a ne být pouhým skladištěm.

Odpověď:
Vážená paní Pitoňáková,vybudování, respektive rozšíření protihlukových stěn u dálnice D1 jakkoliv nesouvisí s příchodem americké společnosti Amazon do Brna. V současné době probíhá dlouho očekávaná investice státu, tedy rekonstrukce a modernizace nejvytíženější dálnice v ČR - D1. Modernizace, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic, je rozdělena na 21 úseků a bude probíhat postupně až do roku 2018. Rozsahem se jedná o unikátní projekt, jehož součástí bude nejen nový povrch dálnice, ale také rozšíření jednotlivých pruhů, výměna mostů, výstavba nových protihlukových stěn, oprava sjezdů, nájezdů i odpočívadel v celém úseku Praha – Brno.

Na rozdíl od Vás já osobně nejsem spokojen s rozhodnutím zastupitelstva. Bohužel město Brno tímto zřejmě přijde mimo jiné o silného investora, možnost vzniku až 2 000 nových míst, milionové finanční dotace do infrastruktury a realizaci dálničního sjezdu pro průmyslovou zónu. Logicky bych samozřejmě upřednostnil silného investora s nabídkou kvalifikované práce, takový ale před branami města nestojí a je otázkou, zda vůbec někdy bude stát. Považuji proto za velký „luxus“ města v době ekonomické krize a vysoké nezaměstnanosti (přes 23 tisíc nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce Brno) Amazon odmítnout. Váš názor však respektuji, stejně jako rozhodnutí zastupitelů.S pozdravemBc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

St 26. 3. 2014 | Platby za svoz odpadu

Otázka:
Vážený pane promátore,
před dvěma týdny jsem Vám psal dotaz a prozatím nemám odpověď. Nevím, zda jsem neudělal chybu v odeslání toho dotazu, proto svůj dotaz zopakuji. Pokud ale odpověď závisí na tom, že si zjišťujete podklady pro svou odpověď, promiňte mi prosím moji nedočkavost. Dotaz bylnásledující:
Vážený pane primátore,
chtěl bych se zeptat, jak je kontrolováno dodržování vyhlášky č.12/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Konkrétně čl.1 odst.2 písm. e), který zní: Poplatek platí fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "nemovitost"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
U nás v okolních domech bydlí plno studentů, kteří neplatí poplatky z důvodu že zde nemají trvalé bydliště, ale měl by alespoň za 1 osobu poplatek platit majitel domu. Je tento fakt vůbec nějak kontrolován? Já mám pocit že ne. Přitom si myslím, že město by tímto novým opatřením mohlo získat další peníze a nemuselo by tak razantně zvyšovat poplatky pro trvale žijící občany. Z těchto řádků, které Vám píši mě napadá, zda by se velká města jako je Brno a další nemohla spojit a navrhnout novelu zákona. Bylo by v tom smyslu, aby platil za svoz odpadu každý producent odpadu, který v městě nějaký čas pobývá (nemám na mysli turisty) a ne jenom ten, kdo má v městě trvalý pobyt.
Děkuji za případnou odpověď. Rudolf Přichystal.

Odpověď:
Vážený pane Přichystale,

správce poplatku využívá při kontrole plnění poplatkové povinnosti všech jemu dostupných legislativních nástrojů, které obsahuje daňový řád a také všech dostupných evidencí majetku a osob. Kontrola vlastníků bytů je ztížena zejména faktem, že údaj o trvalém pobytu se pojí na adresu nemovitosti, nikoli na číslo bytu. Nelze tedy například porovnáním evidencí jednoznačně zjistit, zda v konkrétním bytě je či není k pobytu hlášena fyzická osoba.
Váš návrh týkající se změny zákona je v praxi bohužel těžko představitelný právě pro chybějící kontrolu pohybu osob. Člověk má jedno místo trvalého pobytu, přechodný pobyt neexistuje a tudíž bychom byli odkázáni výlučně na ohlašovací povinnost těchto osob. Z dosavadních zkušeností lze tak s jistotou potvrdit, že tam, kde stát nemá dostatečnou oporu v zákoně a současně s ní spojenou přehlednou kontrolu plnění povinností, jsou náklady vynaložené na získání alespoň části pohledávek vyšší než dosažený příjem.

Za Váš dotaz a zájem o problematiku Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 20. 3. 2014 | dotaz

Otázka:
Dobrý den pane Onderko,
mám velice krátký dotaz..... kdy bude probíhat rekonstrukce ulice Merhautova,která je v daleko horším stavu než Milady Horákové.
Děkuji za odpověd´

Odpověď:
Dobrý den, pane Malíku,

komplexní rekonstrukce kanalizace, tramvajové trati a místní komunikace v ulici Merhautova zatím není plánována, protože je připravována celá řada dalších významných akcí – od již zahájené rekonstrukce ulice Milady Horákové po připravované rekonstrukce ulic Minská, Horova, Štefánikova, Jana Babáka, Veveří, Benešova či Palackého třída, které plně pokryjí období nejbližších pěti let. Výhledově však bude komplexní rekonstrukce ulice Merhautova provedena rovněž.
Pro určení pořadí provádění rekonstrukcí jednotlivých ulic je klíčový zejména stavebně technický stav kanalizace, neboť náklady na její obnovu jsou nejvyšší. V případě ulice Milady Horákové je technický stav kanalizace horší než v ulici Merhautova a na tramvajové trati dokonce musela být omezena rychlost tramvají na 20 km/hod., neboť hrozilo jejich vykolejení.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 18. 3. 2014 | dotaz k propagaci kulturniho deni v Brne - rok pote

Otázka:
Vážený pane primátore,

dne 30.01.2013 jste mi na tomto portále zdůvodňoval, proč stránky TIC Brno v takovém stavu, jakém jsou. Závěrem odpovědi jste napsal:

"Webové stránky www.ticbrno.cz mají překlad většiny textů do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a ruštiny a obsahují základní úvodní informace o městě Brně, aktuality a tipy, kam se v Brně podívat, informace o brněnském podzemí, službách poskytovaných TICmB a také odkaz na kulturní nabídku, který návštěvníka webu přesměruje na webové stránky www.kultura-brno.cz, které jsou musím uznat „jen“ v českém jazyce. K tomu je však třeba upřímně dodat, že TICmB ve svém rozpočtu nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, které by bylo možno použít na úhradu překladatelských služeb všech textů na webu do pěti cizích jazyků, a tak se z tohoto důvodu překládají pouze texty k nejvýznamnějším projektům a akcím. Nicméně s odkazem na připravovanou realizaci nových webových stránek již nyní lze s určitostí říci, že jedním z požadavků bude i vytvoření jednoduchého překladače ve formě cizojazyčného formuláře, který bude základní členění dat okamžitě překlápět i do cizích řečí. Tímto způsobem získá i nečesky hovořící návštěvník základní přehled o nabídce a dění v našem městě.

Vážený pane,
paralelní existence dvou hlavních webových stránek TICmB by tak měla být v letošním roce nahrazena jedním webem, prezentujícím činnosti TICmB v celé své šíři a jejich dvou hlavních částí, turistické a kulturní. Cílem sjednocení webů je zejména zpřehlednění webových stránek, rychlá orientace v jednotlivých odkazech, ale i nový atraktivní vzhled."

Rád bych věděl, proč se stále nic nezměnilo???

Podivám se na stránky http://ticbrno.cz/cz/uvod, fajn, dobrý...ovšem stačí si kliknout na ruskou verzi http://ticbrno.cz/ru/uvod a člověk se nestačí divit: Cultural offers (která se přesměruje na anglickou verzi této stránky) pod tím animovaným menu (vpravo), nejčerstvější novinka ze srpna 2013 (ono se nic neděje od srpna??? A co například vánoční trhy???)), fatálně odbytá stránka http://ticbrno.cz/ru/sluzby-tic - kde se objevují české texty o ubytování a procházce městem, dále http://www.ticbrno.cz/en/uvod - to je co za kombinaci slov "tabídka TIC Servises"?

A stále jen v češtině stránka http://www.kultura-brno.cz/ ...

Doufám, že když už chcete kandidovat na primátora potřetí, tak před volbami budete moci říct - podařilo se vylepšit značně stránky TICu...

S pozdravem a přáním pěkného dne

Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,

není žádným tajemstvím, že jsem se rozhodl v podzimních komunálních volbách 2014 znovu kandidovat a obhajovat tak potřetí křeslo primátora statutárního města Brna. Již slovy za pár týdnů také budu moci říci, že se značně podařilo vylepšit stránky TICu, neboť jejich oficiální spuštění je naplánováno se startem letošní turistické sezóny. Jen mě samozřejmě mrzí, že se jejich spuštění od původního časového harmonogramu zpozdilo a doufám tak jen, že na úkor kvality.
S příchodem nové turistické sezóny tak dojde ke spuštění nových firemních stránek Turistického informačního centra města Brna, které budou informovat především o aktivitách, které organizace spravuje, provozuje či je jejich partnerem. Od 1. 4. 2014 tak skončí období, kdy organizace informovala o svých aktivitách na dvou webových stránkách - www.ticbrno.cz a www.kultura-brno.cz - což v rámci jednotného brandingu organizace znesnadňovalo uživatelům orientaci ve velké šíři činností, které TICmB spravuje.
Současně TICmB od dubna 2014 začne provozovat zcela nový turisticko-informační portál města Brna, včetně nasazení mobilní aplikace pro platformy Android a iOS. Zde rezident, návštěvník či turista metropole nalezne jak potřebné informace týkající se aktuálního dění ve městě Brně, tak zde bude mít možnost on-line nakupovat lístky na zvolenou akci či naplánovat si vlastní individuální pobyt ve městě Brně. Kromě jiného zde bude také poutavým způsobem představena nabídka TOP připravovaných aktivit, míst a pamětihodností, které nesmíte rozhodně ve městě vynechat a chybět nebude také denně aktualizovaný kalendář akcí realizovaných na území metropole.
V době spuštění bude základní struktura portálu v anglické a německé jazykové mutaci, další jazykové mutace budou přístupné v hybridních překladech. Portál tak nabídne pomyslné okno do Brna v osmi jazykových mutacích - angličtina, němčina, francouzština, italština, polština, ruština, španělština a japonština. První rok fungování tohoto portálu je plánován jako veřejný testovací provoz.
Cílem tohoto projektu je představit město Brno jako moderní metropoli, která je příjemná pro život a atraktivní pro návštěvu při toulkách Evropou. Chybí snad jen již doplnit název nového portálu - www.gotobrno.cz.

Za váš zájem vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 18. 3. 2014 | rekonstrukce milady horakove

Otázka:
dobry den chtel bych se zeptat ohledne rekon. m.horakove bydlim z kraje francouzke ze budu objizdet cely blok abych se dostal domu budis ale proc sakra je uzavrena cast francouzke a nesmi se parkovat na stare?nejsem nastvanej jen ja ale i lede z okoli nikde zadne informace takze kde mame parkovat??

Odpověď:
Vážený pane Horváthe,

parkování na ul. Francouzská a Stará bylo omezeno z důvodu změny dopravního režimu (otočení jednosměrného provozu). Po této změně dojde k odstranění zákazu zastavení, samozřejmě s výjimkou míst, kde je to nutné pro zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Jedná se tedy jen o dočasné opatření (v tomto okamžiku je již s největší pravděpodobností zrušeno), takže parkování zde bude opět možné, ale samozřejmě ve směru jednosměrného provozu.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 12. 3. 2014 | depozitař mhd v Lišni

Otázka:
Važený pane primatore mám jen na vas dotaz ohledně depa mhd v lišni.
Opravdu město Brno nemá zájem se nadale zajimat o historické vozy mhd?? Važně nemužete s timto něco udělat?? Mám pocit že exponaty patři technickému muzeum..Ale když sem dneska po několika letech jel okolo depozitaře opravdu mi bylo do breku když sem vyděl venku před depozitařem stare torza šalin posprejované od vandalu a z druhé strany staré bojové letadla a take samozřejmě posprejované..Opravdu to takhle musí skončit s historii naši mhd??

Odpověď:
Dobrý den, pane Závodský,

zřizovatelem Technického muzea v Brně, jehož součástí je také Depo kolejových vozidel v Líšni, je Ministerstvo kultury ČR. Technické muzeum v Brně se tak o své sbírky stará (jak mi bylo řečeno) v rámci možností, které jsou dány každoročním rozpočtem této instituce. Větší možnosti v budoucnosti snad v tomto směru nabídne aktuální snaha o vícezdrojové financování.
Sbírka stejně jako areál v Líšni by si jistě zasloužila důstojnější podmínky a možnost prezentace, ale vzhledem k současné situaci není možné kromě základní údržby a nezbytné konzervace stávající stav nijak výrazně vylepšit.
Brněnské Technické muzeum v rámci možností využívá spolupráce s Dopravním podnikem města Brna a reklamní společností SNIP&Co a některé exponáty, včetně klenotů sbírky, jako je např. parní tramvaj Caroline a Witkowitz, pravidelně představuje veřejnosti v rámci přehlídky historických vozidel Dopravní nostalgie, která se koná každoročně v červnu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální sbírku městské hromadné dopravy s důrazem na brněnské prostředí a historii, bylo by jistě do budoucna velkým přínosem spojit síly s Technickým muzeem a celou situaci řešit dle možností také ve vzájemné spolupráci.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 12. 3. 2014 | reakce na dotaz k odtahum od pana Nejezchleba ze dne 8.1. 2014

Otázka:
Dobrý den, pane primátore,

reaguji na dotaz pana Nejezchleba ze dne 8.1. 2014. Jeho slova musím potvrdit. Bydlím hned vedle pizzerie v prizemí vedlejšího domu. Policie opravdu odtahuje pouze auta, která nepaří pizzeri. Nájemníci našeho domu již několikrát upozrnili policii na špatné parkování zaměstnanců pizzerie a policije jim ani neudělila pokutu natož pak aby jim odtáhla auto.Větu pana Nejezchleba můžu potvrdit-Trochu to na mne pusobí tak že se tento obchodník stává vyhradním dodavatelem závodního stravování MP Brno. A ted urivek z čísti pana vrchního z MP -Ale zpět k obsahu Vašeho dotazu. Ve zmiňovaném úseku ulice Hybešovy poměrně často dochází k problémům v průjezdnosti, a to zejména s ohledem na frekventovanost komunikace včetně MHD (tramvaje), ale i četné obchody a služby, které zde působí bez adekvátních parkovacích kapacit.
No a že panu vrchnímu MP nevadí, že zaměstnanci pizeerie nechají často naproti ulice uprostřed silnice auto na blikačky. Ještě mě zaráží, že majitel při koupi a opravě sousedního domu musel na základě Magistátu zbudovat parkovací místa, ale pizzerie tam neparkuj,e ikdyž má provozovnu v tomto domě a zabírá místo nám starousedlíkům. Kladu si otázku proč tedy existuje takový nařízení když ani firma si nechce platit parkovací místo a blokuje pěti auty parkování nám. K čemu jsou taková nařízení?
Mám ještě prosbu ráda bych věděla jméno okrskáře, ale který funguje ve večerních hodinách. Může mi to sdělit pan vrchní z MP.

Děkuji za odpověd

Hublová

Odpověď:
Dobrý den, paní Hublová,

za Vaši zpětnou vazbu a reakci Vám děkuji. Odpovídám Vám však ale až nyní, neboť jsem čekal na závěry šetření pracovníků Inspekce ředitele MP Brno, ke kterému jsem ve věci vydal pokyn. Rozhodně totiž nehodlám jakkoliv tolerovat případné zvýhodňování některých občanů, neboť pravidla platí pro všechny.
Pracovníci Inspekce ředitele MP Brno provedli tedy v tomto období několik namátkových kontrol v dané lokalitě a ve dvou případech zjistili pochybení ze strany strážníků MP Brno. Tato pochybení spočívala v přehlížení protiprávního jednání řidičů zaparkovaných vozidel (zdaleka se však ale nejednalo jen o vozidla dané pizzerie) a s konkrétními strážníky toto bude řešeno v rámci pracovněprávních vztahů.
Příslušní vedoucí byli dále seznámeni se zaslanými podněty a dostali za úkol informovat všechny své podřízené, aby k dalším případným excesům ze strany strážníků MP Brno již nedocházelo. K údajné „dohodě“ mezi strážníky a pizzerií mohu uvést jen to, že v Informačním systému Městské policie Brno je evidováno několik přestupků v dopravě, za které byli řidiči vozidel dané pizzerie řešeni strážníky MP Brno v blokovém řízení.
Povinnost vybudovat příslušný počet parkovacích míst je pro majitele nově budovaných nemovitosti dána zákonem. Nájemcům ale nevzniká povinnost si konkrétní místo pronajmout stejně jako zřídit vlastní parkovací místa, jsou však povinni stejně jako ostatní parkovat své vozy v souladu s Pravidly silničního provozu. Tolik jen k Vaší poznámce a opravě sousedního domu.
Ulici Hybešova má na starosti „územní“ strážník Mgr. Leona Černochová (služebna Křenová 4, tel. 543566341-3, můžete ji kontaktovat kromě jiného také prostřednictvím emailu na stránkách MP Brno (www.mpb.cz)). Má nepravidelnou pracovní dobu, její směna končí ale nejpozději v 19 hodin a následně bezpečnost v místě zajišťují noční hlídky. V případě jakéhokoliv podnětu však volejte linku 156 – váš podnět bude prověřen, případně sjednána náprava a územní strážník obdrží tuto informaci také pro případná další opatření a kontrolu.
Za Vaše upozornění Vám děkuji. Rozhodně nehodlám jakkoliv z titulu své funkce vrchního velitele MP Brno tolerovat případy, kdy by strážníci MP Brno neměli měřit všem stejně a situaci na ulici Hybešova a přístup strážníků MP Brno hodlám nadále pečlivě sledovat.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 10. 3. 2014 | Odtahy 2

Otázka:
Dobrý den pane primátore,

včera se situace vicemeně na zmíněnem místě opakovakovala. Nicméně je vidět že tamtamy pěkně informují, jelikož v době odtahu vozidla zmíněné provozovny stála cca o 200 m. dále a v protisměru.
Parkovali u jiné provozovny na chodníku a poté na druhé straně ulice na silnici vedle obsazené oficiální parkovací plochy ( podelné stání na chodníku) dle mého a to mi nikdo nevýmluví to že jsem do toho šťáral, jim bylo sděleno a tím padem hledají jiné možnosti kam svá auta ve chvíli odtahu ukrýt. Po konci odtahu byla vozidla opět zpět před provozovnou.
Co se týče parkovacích stání tak cca 50 metru od jejich provozovny je veřejný parkovací dům a i oni maji v budově provozovny kryte soukromé stání ( nevím či jsou)
Situace včera byla v rozmezí 9:50 - 10.05 a je divné že se čistí od špatně parkovaných aut jen jedna strana ulice a druhá strana MP Brno vubec nevadí dokonce i zmniňované parkování na chodníku.
Jak vy zminujete že potřebujete konkretnější informace nevím přesně jaké značky.
Vozidla provozovny která vždy na místech zustavají jsou jasně označená.
A situace kdy se takhle děje je doteď vždy. Pokud byly dělány odtahy vozidel na Hybešově ulici tak nikdy nebylo ani jedno vozidlo provozovny odtaženo ani přeparkováno.
A osobně pokud tam budou nějáká vozidla stát neustále tak si klidně taky své vozidlo na toto místo zaparkuji ale je pak divné když příjdu a me je pryč a zmiňovaná vozidla zde stojí nadále.
Ja jen upozorňuji na to že nikdy a to zdurazňuji NIKDY se zaměstnancum teto provozovny nic nestalo ani nebyli upozorněni ani vykázaní ani odtaženi a myslím si že takové jednání vůči ostatním občanům je trochu vysměch.

Děkuji

Nejezchleb

Odpověď:
Vážený pane Nejezchlebe,

na Vaši reakci odpovídám až s určitým časovým odstupem, ale konám tak z objektivních důvodů. Nejen na základě Vašeho podnětu a následné reakce jsem totiž vydal pokyn řediteli Městské policie Brno (MP Brno) situaci důsledně prošetřit. Celou záležitostí se tak zabývali pracovníci Inspekce ředitele MP Brno.
Ulice Hybešova patří k frekventované páteřní komunikaci ve městě Brně, kudy je navíc vedena také intenzivní tramvajová doprava. Strážníci MP Brno působí proto na ulici Hybešova poměrně často a mají ji v tzv. „stálých úkolech“, které jsou různě, v závislosti na konkrétním dnu a situaci, určovány k plnění. V této lokalitě působí převážně strážníci revíru Střed a Jednotky dopravní.
Pracovníci Inspekce ředitele MP Brno provedli tedy v posledních týdnech několik namátkových kontrol v dané lokalitě a ve dvou případech zjistili pochybení ze strany strážníků MP Brno. Tato pochybení spočívala v přehlížení protiprávního jednání řidičů zaparkovaných vozidel (zdaleka se však ale nejednalo jen o vozidla dané pizzerie) a s konkrétními strážníky toto bude řešeno v rámci pracovněprávních vztahů.
Příslušní vedoucí byli seznámeni se zaslanými podněty a dostali za úkol informovat všechny své podřízené, aby k dalším případným excesům ze strany strážníků MP Brno již nedocházelo. K údajné „domluvě“ mezi strážníky a pizzerií mohu sdělit, že v Informačním systému Městské policie Brno je evidováno několik přestupků v dopravě, za které byli řidiči vozidel dané pizzerie řešeni strážníky MP Brno v blokovém řízení, takže není pravdou, že by je strážníci jakkoliv „zvýhodňovali“ oproti jiným účastníkům silničního provozu.
Za Vaše upozornění Vám děkuji. Rozhodně nehodlám jakkoliv z titulu své funkce vrchního velitele MP Brno tolerovat případy, kdy by strážníci MP Brno neměřili všem stejně a situaci na ulici Hybešova a přístup strážníků MP Brno hodlám nadále pečlivě sledovat.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 3. 3. 2014 | Pojmenování ulic ad ulička V.Havla-17.12.

Otázka:
Dobrý den, p.primátore.
asi si nikdo nevšiml, že společně s uličkou V.Havla byl schválen ještě jeden název ulice. V tomto případě neproběhly žádné ankety, nikdo se na nic neptal místních občanů a městská část navrhla 3 názvy a pracovní skupina pro názvosloví vybrala název, který s danou lokalitou souvisí čistě okrajově. A to se dělo předpokládám i v jiných MČ již dříve.
Některé těžko vyslovitelné názvy budou mít tito občané, mimo jiné někteří i vaši voliči, léta na všech svých dokladech.Zdá se Vám tato praxe o nás bez nás správná? Není načase přepracovat Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně ?

Odpověď:
Vážený pane Mikulče,

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání v prosinci 2013 schválilo pojmenování Uličky Václava Havla v blízkosti Divadla Husa na Provázku, pojmenování ulice Liesganigova v katastrálním území Soběšice, kde vznikne výstavbou rodinných domů nová ulice a současně schválilo použití nevyužitých názvů ulic Calábkova, Santiniho a Keltská, které byly schváleny pro potřeby městské části Líšeň, pro pojmenování nových ulic na území ostatních městských částí statutárního města Brna. O těchto skutečnostnostech město informovalo sdělovací prostředky dostatečně prostřednictvím tiskové zprávy, nicméně jak víme, novináři si vybírají vždy jen určitá témata k publikování a nechci zde diskutovat o tom, co bývá parametry a motivací jejich výběru, protože by to bylo jistě na dlouho.
Dle Zásad tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov ve městě Brně (účinnost tohoto dokumentu je od 2. 5. 2001) mohou podávat návrhy a podněty k pojmenování, přejmenování, případně k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je pak adresují kanceláři tajemníka úřadu příslušné městské části, na jejímž území se předmětná ulice nachází. Městské části návrhy a podněty projednají a schválí usnesením zastupitelstva, následně postoupí tajemnici Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna na místopopisné pracoviště Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna vždy do 31. 3. nebo do 30. 9. kalendářního roku. Konečné rozhodnutí je pak na Zastupitelstvu města Brna. Jak je vidět z výše uvedeného, každý občan má tak dostatek možností, jak se aktivně do celého procesu zapojit a ovlivnit pojmenování ulic ve svém městě. Není tak v současné době jakýkoliv důvod zásady přepracovávat, neboť celý systém je vícestupňový, průhledný a vyzkoušený.
Předpokládám tak, že důvodem Vašeho dotazu bylo pojmenování ulice Liesganigova v katastrálním území Soběšice. Pro novou ulici městská část Brno-sever navrhla názvy: Klášterní, Liesganigova a Svojsíkova a Pracovní skupina pro názvosloví města Brna vybrala název Liesganigova po Josefu Liesganigovi (1719-1799), významném astronomovi, teologovi a kartografovi (stal se prvním geodetem u nás, který použil metodu triangulace). Právě tento vědec je s touto lokalitou spjat velice výrazně (v blízkém lesíku Soběšice-Ostrá horka má dokonce památník), a to byl právě ten důvod, proč Pracovní skupina vybrala toto pojmenování pro tuto ulici. Návrh pojmenovat ulici Klášterní (pojmenování po blízkém klášteře Klarisek) nebyl doporučen, a to proto, že právě v Soběšicích už je ulice Klarisky a dále v Brně je ulice Klášterského a Za Klášterem (pozn. z praktických důvodů je třeba se při pojmenování nových ulic vyhnout podobně znějícím názvům, aby nedocházelo k nežádoucím změnám). Pojmenování ulice po zakladateli českého skautingu Svojsíkovi možné bylo (příroda je skutečně blízko), zatímco ale tento název se dá použít i jinde, po Josefu Liesganigovi určitě ne.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 3. 3. 2014 | Stav silnic - reakce na dotaz paní Steinerové

Otázka:
Dobrý den, pane primátore,
pani Steinerová má naprostou pravdu a možná některé úseky silnic - např. Jemelkova ve Starém Lískovci - je ještě v horším stavu než právě v té Albánii, kde se podle informací vše radikálně zlepšuje... Nechápu, proč Magistrát města Brna platí BKomu za nesmyslné polévání silnic térem a zasypávání následně pískem! Takovéto opravy tzv. emulzí se hodí tak maximálně na silnice 3. třídy mezi Horní a Dolní Lhotou, a ne na silně zatížené vozovky ve městě! Je to "jednoduché" a rychle se na tom ze strany BKomu dá vydělávat, že? Tak proč by nelili tér i tam, kde je to naprosto nevhodné, čili do velkých výtluků. Stačí, aby se oteplilo, a tér je o "odvezen" na hromadě o 10 metrů dál! Nebo to nakydají na panely mezi kolejemi, jako v ulici Údolní, která se při obnovování provozu musela pak složitě čistit! Stačí k tomu jeden řidič auta a jeden Ukrajinec s hadicí...
Děkuji za odpověď! Poláček

Odpověď:
Vážený pane Poláčku,

opravy tryskovou metodou byly na území města Brna u dopravně významných komunikací v roce 2013 prováděny především na silnicích II. a III. tříd, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Důvodem byla skutečnost, že finanční prostředky na běžnou stavební údržbu jsou dlouhodobě nedostatečné a vlastník zastoupený majetkovým správcem, tj. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK p.o.) požadoval opravy těchto silnic provádět výhradně touto technologií, případně provizorní vysprávkou teplou balenou směsí.
Současně je nutné zmínit fakt, že jen stav krajských silnic na území města Brna vyžaduje provedení souvislé údržby v souhrnném objemu cca 500 mil. Kč. Úseky, které vyžadují provedení souvislé údržby nelze již opravovat jinou technologií.
V případě opravy silnice Jemelkova je nutné konstatovat, že v rámci běžné údržby je a bude běžná stavební údržba prováděna tryskovou metodou, ale současně doplním aktuální informaci, že SÚS JMK p.o. má souvislou opravu této silnice v plánu jako prioritu a hledá jiné finanční zdroje. Opravy panelů u tramvajových tratí zajišťuje DPMB a.s.

Za Váš dotaz Vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA

Rychlá navigace