Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

St 27. 6. 2012 | projekt I my na to máme

Otázka:
Dobrý den pane primátore. Zajímala jsem se o vámi avizovaný projekt I my na to máme, zhruba koncem minulého roku, který sliboval mimo jiné i nová pracovní místa. Můžete mne informovat v jaké fázi je projekt a jak jak se do něj zapojit, protože na ÚP zprávy o projektu neevidují. Předem děkuji, s pozdravem Blahova.

Odpověď:
Vážená paní Bláhová,
prostřednictvím emailu jste se v minulých dnech zajímala o projekt „I my na to máme“, a to zejména s ohledem na aktuální stav tohoto projektu a možnosti zapojení. Bohužel pro vás v této souvislosti nemám úplně dobré zprávy.
Rada města Brna na své schůzi, konané dne 14. 9. 2011 vyjádřila souhlasné stanovisko s účastí statutárního města Brna v projektu „I my na to máme v Jihomoravském kraji – podpora podnikání pro ženy s dětmi“, předkládaném žadatelem Počítačová služba, s.r.o. Projekt si kladl za cíl vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené nebo žen podnikatelek Jihomoravského kraje. Výběr osob, které by prošly komplexním vzdělávacím programem, měl probíhat ve spolupráci s Úřadem práce a cílová skupina měla být rozdělena do 6 skupin, pro které bylo připraveno poradenství, psychosociální seminář, aktivity zvyšující kvalifikaci a na závěr také praktická část. V rámci projektu měla také vzniknout nová pracovní místa a průběžně probíhat informace pro širokou veřejnost o problematice rovných příležitostí pro ženy – podnikatelky s dětmi.
Statutární město Brno se projektu mělo účastnit jako partner bez finančního příspěvku a odborným garantem projektu měl být Živnostenský úřad města Brna, který měl za Magistrát města Brna zajišťovat aktivity spojené s účastí v projektu. Tedy plnit hlavně roli odborného dohledu, posuzovat informační materiály a podílet se na přednáškách či besedách s tématem podnikání.

Vážená paní,
pravděpodobně jste v první části mé odpovědi již zaregistrovala minulý čas nebo podmiňovací způsob. Žadatel tohoto projektu (Počítačová služba, s.r.o.) předložil tento projekt do výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla otevřena na podzim loňského roku. Při hodnocení projektu řídícím orgánem, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, však projekt neobdržel dostatečný počet bodů a podporu tedy nezískal. To prakticky znamená, že projekt byl zastaven, aniž by fakticky odstartoval.
Určitě dobrou zprávou však je, že žadatel má zájem realizovat projekt i nadále. Teď ta zpráva horší, řídícím orgánem však dosud nebyla vypsána nová výzva a v harmonogramu výzev na letošní rok oblast rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce také zatím nefiguruje. To však rozhodně neznamená, že projekt nebude již nikdy v budoucnosti realizován.

Za váš dotaz vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 20. 6. 2012 | Děkuji

Otázka:
Dobrý den.
Vážený pane Primátore.
Děkuji za vaši reakci na můj dotaz na Mp.Brno.Jsem rád že jste reagoval.Mám přání jestli můžete poděkovat všem vašim ůředníkům za přístup k lidem kteří jsou postižení.Konkrétně Úmč Brno Černovice,platba kom.odpadu,řidičáky ,Mmb-brno.Jsem rád že úředníce poradí a maj přístup k lidem.Můj názor na vás je že jste super chlap.Přeji vám vše dobré jak v pracovním tak osobním živote.

Odpověď:
Dobrý den, pane Beránku,
všichni známe lidové rčení „je ho jako šafránu“, což znamená vzácně málo a tak je tomu i s děkovnými dopisy politikům obecně. Na mě v roli primátora se občané obracejí v první řadě se svými stížnostmi, žádostmi, prosbami a náměty, těch děkovných dopisů je opravdu jen malá hromádka a o to více si jich cením. Současně představují významnou motivaci do další práce.
Upřímně jsem rád, že se setkáváte převážně s pozitivním přístupem úředníků, kteří se snaží vám vycházet maximálně vstříc s ohledem na vaše tělesné postižení. Úředníci Magistrátu města Brna se při své práci řídí Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který byl přijat usnesením vlády a který hovoří mimo jiné o profesionalitě, slušnosti, porozumění, ochotě a vstřícnosti vůči občanovi. Metodický pokyn však není nikdy samospasitelný, a tak úředník musí zůstat především také člověkem, který je schopen lidského porozumění a empatie.
Myslím, že mám pro vás také jednu zajímavou zprávu, která vám v budoucnosti ulehčí pohyb po Brně. Pro osoby s omezenou schopností pohybu připravuje město Brno v současné době tzv. Atlas přístupnosti centra Brna, který bude obsahovat kompletní informace o přístupnosti jednotlivých kulturních objektů, památek, veřejných institucí či zastávek MHD a informovat bude také o bezbariérových WC, Family Pointech, lékárnách, restauracích, bankomatech, nákupních centrech a dalších objektech v centru města. Atlas bude barevný, ve formátu A5, bude obsahovat jak mapovou, tak i textovou část, ve které bude podrobně zhodnocena přístupnost jednotlivých objektů a jeho rozsah je plánován na cca 60-80 stran. A snad nejdůležitější informace na závěr – dokončení atlasu předpokládáme ještě v tomto roce a zdarma bude k dispozici v infocentrech ve městě Brně, prorodinných organizacích a organizacích spolupracujících se zdravotně postiženými atd.

Vážený pane,
ještě jednou vám děkuji za ocenění práce úředníků i vyjádřenou podporu, velice si toho osobně vážím.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 14. 6. 2012 | Mahenovo divadlo

Otázka:
Pane primátore,

zajímalo by mě, kdy město hodlá zrekonstruovat Mahenovo divadlo, které jak jsem četl, není ve vůbec dobrém stavu. Myslím, že taková významná brněnská stavba by si to zasloužila. Také by mě zajímalo, když už skončí nekonečné financování oprav Janáčkova divadla. Stále jeho rekonstrukce není hotová, přitom se do ní nalily desítky milionů.

Předem děkuji za Vaše odpovědi

Odpověď:
Vážený pane Adamče,
město Brno si cení všech svých památek, včetně divadelních a kulturních stánků. V současné době probíhá rekonstrukce Janáčkova divadla, a to ne za desítky milionů korun, jak uvádíte ve svém emailu, ale ve výši stovek milionů korun. Jen pro ilustraci – rekonstrukce jevištních stolů v Janáčkově divadle, které tvoří otáčivá mohutná kovová konstrukce a sahá patnáct metrů pod jeviště, díky níž se může jeviště naklánět, vysouvat nahoru jako schody nebo naopak vytvořit velké propadliště si vyžádala finanční prostředky ve výši 110 milionů korun. Mahenovo divadlo se začne opravovat až po dokončení rekonstrukce Janáčkova divadla a jinak to bohužel nejde. Říci konkrétní datum zahájení se však vůbec neodvažuji s ohledem na další úbytek financí v rozpočtu města Brna ve výši 203 milionů korun, a to díky novému rozpočtovému určení daní z dílny ministra financí Miroslava Kalouska.
Budova Janáčkova divadla, jež stojí v Brně v Rooseveltově ulici a je obklopena parkem Koliště, byla vystavěna v letech 1961 – 1965. Divadlo opery a baletu bylo pojato komplexním způsobem, aby zahrnovalo všechny potřebné umělecké, společenské a technické provozy. Osu jevištní části tvoří jeviště s točnou, na něž navazují zadní a dvě boční jeviště. Kromě zkušeben pro orchestr, sólisty, pěvecký sbor a balet jsou tu šatny, malírny, dílny, sklady a další příslušenství. Společenskou část tvoří hlediště pro 1383 diváků, koncipované jako stupňovitý amfiteátr s věncem lóží. Obklopují je ve třech patrech společenské prostory, vzájemně provozně a opticky propojené. V prvním suterénu pod vestibulem se nacházejí restaurace, kavárna a klub umělců.
Od roku 1965, kdy bylo Janáčkovo divadlo otevřeno, byly první významnější rekonstrukce zahájeny až v novém tisíciletí. V době, kdy se rozhodovalo o průběhu rekonstrukce Janáčkova divadla byla díky iniciativě bývalého náměstka primátora Rychnovského nastavena oprava po etapách, a to pouze v době divadelních prázdnin. Na podzim v roce 2011 jsem usiloval o zrychlení průběhu rekonstrukce, které by si však vyžádalo přerušení provozu Janáčkova divadla. Až téměř hysterická reakce o „rušení opery Janáčkova divadla“, založená na dezinformacích a zásadní nesouhlas odborové organizace Opery Janáčkova divadla tento plán zastavily. Logickou otázkou tak stále zůstává, jak půjde skloubit provoz divadla s rekonstrukcí inženýrských sítí, např. vzduchotechniky, ústředního topení, trafostanic a rozvoden, aby umělci, diváci i stavebníci měli své podmínky pro práci i umělecké zážitky.


Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace