Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

St 27. 2. 2013 | Wannieck Gallery

Otázka:
Můžete mi prosím sdělit skutečné důvody, proč vaši úředníci usilují o likvidaci jediného významného a fungujícího projektu, který Brnu přináší současné umění? Zpoždění platby považuji za hloupou záminku. Vždyť jinde by takový projekt rádi platili z obecních prostředků. Je tedy zřejmé, že problém je někde jinde.

Odpověď:
Vážený pane Vermouzku,
Váš dotaz, týkající se skutečných důvodů výpovědi provozovateli brněnské Wannieck Gallery, tedy společnosti Mediagate s.r.o., jsem obdržel. Důvody výpovědi nájemní smlouvy, tedy porušení závazků plynoucí ze strany nájemce v podobě řádné úhrady pronájmu, jsou prezentovány městskou společností Jižní centrum Brno, a.s., myslím si zcela transparentně a ani zástupce provozovatele pan Lekeš nepopírá opakované porušení při platbě nájemného. Městská společnost Jižní centrum Brno, a.s., tak s povinností řádného hospodáře po opakovaných výzvách přistoupila k nepopulárnímu, nicméně standardnímu kroku, a to ukončení nájemního vztahu. Současně také uvedla, že nové využití objektu hodlá zachovat pro kulturní účely, v souladu s platným územním plánem a s ohledem na podtržení architektury objektu.
Celá záležitost je plně jen a jen v kompetenci a.s. Jižní centrum Brno, která navzdory opakovanému hrubému porušení smluvního vztahu usiluje o maximální korektnost v jednání a důstojné řešení. Plamenné výzvy za záchranu unikátní galerie přitom nejsou tak úplně na místě a slušelo by se aspoň objektivně dodat, že daný objekt je také velmi intenzivně využíván pronajímatelem pro komerční účely (kongresy, veletrhy, rauty, např. 30.3. Ples jako Brno), takže o unikátnost výstavního prostoru zde asi jen nepůjde, že? Je přitom zvláštní, že ačkoliv většina populace zastává názor, že závazky se musí plnit (a každý běžný občan ví, co to znamená, když včas nezaplatí např. nájem, elektřinu atd.), u městských peněz, tedy veřejných, je „kultura“ najednou povyšována nad povinnost a „zpoždění platby za hloupou záminku“.
Ale zpět k situaci kolem Wannieck Gallery. V současné době probíhají další jednání, neboť a.s. Jižní centrum Brno si je vědoma naplánovaných akcí a vnímá jako svou morální povinnost toto řešit, přestože důsledky nekorektního jednání nájemce není společnost povinna na sebe přebírat. O tom, jestli bude galerie fungovat dál, rozhodne představenstvo Jižního centra koncem měsíce března.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 26. 2. 2013 | Vaše odpověď paní Bednaříkové ohledně nákladů na ohňostroje

Otázka:
Dobrý den, pane primátore, přečetl jsem si se zájmem Vaši odpověď paní Bednaříkové a i když nejsem členem organizace Transparency International nebo jiných podobných občanských sdružení, přece jen se mi Vaše odpověď nezdá. Vy jste té otázce asi záměrně nerozuměl, že? Paní Bednaříková se ptala: Pane primátore,ohňostroje realizuje určitá firma,za určité peníze.Ptám se tedy znovu:Kolik peněz město Brno zaplatí za jeden kalendářní rok za ohňostroje nad Brnem? Vaše odpověď mi však poskytla pouze přehled nákladů na akce, v rámci kterých se ohňostroje konají, nikoliv náklady na samotné ohňostroje. Vy jste pouze napsal například toto: Částka ve výši 140 tisíc Kč (bez DPH) je pak v rámci smlouvy o komplexní realizaci akce poskytována pořadateli na projekt Vánoce na brněnské radnici, která se pravidelně koná v prostorách Nové radnice dne 23. prosince, a to od 10 do 19 hodin. Součástí celodenního programu jsou hudební, taneční a divadelní vystoupení, dále pak výstavy fotografií, výtvarných děl či technických prostředků, nechybí rukodělné dílny pro děti a atrakce a celodenní program bývá završen večerním ohňostrojem na Dominikánském náměstí. Netvrdím, že s programem Vánoce na brněnské radnici nesouhlasím, to naopak - akce se mi líbí a i když nejsem otcem dětí (avšak doufám, že za nějaký čas budu a svého potomka na tu akci rád vezmu, byť to už tam asi bude jiný primátor přát vše dobré do nadcházejícího roku a krásné Vánoce (pokud se nepletu, nebudete už nejspíš kandidovat na třetí funkční období primátora, že)) a ani nemám mladšího bratra, abych tam s ním nešel, už od roku 2008 tam rád chodím se podívat (obvykle přijdu hlavně na Vaše pozdravení a pak si projdu interiér radnice). Ovšem, pokud Vám to není jasné, tak dotaz paní Bednaříkové se týkal toho, kolik stojí v rámci akce Vánoce na brněnské radnici ten večerní ohňostroj. Proto bych byl rád, kdybyste nám dokázal na tomto webu poskytnout odpověď skutečně transparentní a ne částky zahrnující i jiné akce. Děkuji a přeji pěkný den Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,

naše vzájemná komunikace prostřednictvím tohoto webu je poměrně častá a lze z ní poznat, že kromě toho, že jste všímavý občan, máte Brno stejně upřímně rád jako já. Nicméně, otázce paní Bednaříkové jsem rozuměl velice dobře a odpověděl jsem ji maximálně detailně. Nyní mám ale pocit, že navzdory vyčerpávající odpovědi jí nechcete vy ani ostatní čtenáři porozumět.

Vrátím-li se k příkladu zmiňované akce Brněnské vánoce na radnici, tak jak již zde zaznělo, město Brno poskytuje pořadateli v rámci smlouvy o komplexní realizaci akce na tento projekt 140 tisíc Kč (bez DPH). Akci realizuje reklamní společnost SNIP&CO a tedy jí je třeba adresovat dotaz a ptát se, kolik peněz stál ten večerní ohňostroj na Dominikánském náměstí 23. prosince 2012. A stejné je to i v případě dalších zmiňovaných projektů, tedy Novoroční Brno a festival Brno-město uprostřed Evropy, jehož součástí je soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis.
Obrazně řečeno, město Brno finančně podporuje „obal“ projektu, který „zboží i město“ propaguje doma i v zahraničí, celkové náklady na výrobu včetně jednotlivých položek je vám schopen poskytnout jen výrobce, tedy společnost SNIP&CO. Jsem přesvědčen, že vám generální ředitel reklamní společnosti SNIP&CO ochotně požadované informace poskytne. V žádném případě však není možné zjednodušeně interpretovat poskytované finanční prostředky města Brna na propagaci jako peníze vynaložené na ohňostroje.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 25. 2. 2013 | Nový fotbalový stadion

Otázka:
Dobrý den pane primátore, chtěl bych se zeptat, jak nahlížíte na situaci kolem fotbalového stadionu za Lužánkami. V roce 2008 jste prohlásil, že bude stát nejpozději do konce roku 2011. Zatím ale všechny plány upadají v zapomnění. Proč? Kde je problém?
Děkuji.

Odpověď:
Dobrý den, pane Kadleci,
sám patřím ke generaci nadšených fotbalových fanoušků, kteří si moc dobře pamatují slavnou a úspěšnou éru brněnského fotbalu na stadionu za Lužánkami, a proto mi myšlenka návratu není vůbec cizí. Přání je však jedna věc, skutečnost druhá.
Když jsem v roce 2008 prohlásil, že udělám maximum, aby fotbalový stadion za Lužánkami vyrostl a vyslovil možné datum roku 2011, zdaleka jsem netušil, že zasáhne celý svět ekonomická krize. Jen díky ní přišel náš městský rozpočet v každém následujícím roce o 900 milionů korun a aby toho nebylo málo, díky novému rozpočtovému určení daní z dílny Miroslava Kalouska přichází město Brno ročně o dalších 250 milionů korun. Dnes vím, že můj odhad byl optimistický, nicméně plány rozhodně neupadají v zapomnění.
Lokalita Ponava, jak se také místu za Lužánkami říká, je ideální pro sportovní aktivity a již dnes zde funguje krytý 50 metrový plavecký stadion, který město před pár lety odkoupilo a prakticky tak zachránilo a dále jej modernizuje. V zimních měsících se zde těší také velkému zájmu a návštěvnosti otevřené kluziště. Možnosti dalšího využití lokality Ponava např. v souvislosti s rozšířením plaveckého bazénu, rekonstrukcí fotbalového stadionu a výstavbou dalších případných sportovišť prověřujeme. Je ale více než jasné, že zejména výstavba fotbalového stadionu za Lužánkami je podmíněna vícezdrojovým financováním, kdy bez peněz státu a kraje samotné město Brno není schopno tak velkou finanční zátěž zvládnout. Dalším problémem, který možnou výstavbu také brzdí, je soudní spor o zdejší dopravní komunikace. Jednání přesto nadále pokračují a často opakované heslo brněnských fanoušků „Chceme zpátky za Lužánkami“ beru vážně.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 19. 2. 2013 | TIC na Radnické

Otázka:
Dobrý den, pane primátore, věřím, že mi odpovíte nejen na můj dotaz, který se týká propagace kulturních akcí na webu TICu, protože se mi tak trochu zdá, že hledáte nějak dlouho nějakou výmluvu, jak to vysvětlit :) Můj dotaz se však týká i dnes TICu, tentokrát však pobočky na Radnické a ICM na České. Zaprvé mi vadí, že ICM na Joštově/České je teď z provozních důvodů zavřené a není zde vůbec uvedeno, kde kdyžtak lze informace získat, tj. na Radnické. Druhá "vada na kráse" je v případě Radnické ulice a TICu na této ulici. Stará radnice již je rekonstruovaná, respektive rekonstrukce je dokončena, proč se však TIC nevrátí do původních prostor? Takhle tam teď akorát vidím prázdný prostor s cedulkou o využití dotace z fondů EU. Mám tedy dotaz, co je v plánu s původní místností, protože na mne působila dnes tak, že už je rekonstruovaná, ale nikdo v ní není. S pozdravem a poděkováním předem za odpovědi Miroslav Hruška

Odpověď:
Dobrý den, pane Hruško,
Vaše dotazy jsem obdržel a dříve, než jsem stačil odpovědět sám, tak zřejmě minimálně jednu odpověď už asi znáte ze sdělovacích prostředků.
Jedná se o provoz infostánku na Joštově ulici, který byl v průběhu měsíce ledna 2013 dočasně uzavřen. Jeho provoz převzal totiž od Turistického informačního centra Brno Dopravní podnik města Brna a od 4. února již opět funguje. Stánek dostal v této souvislosti také nový vzhled, ze kterého je na první pohled jasné, že se jedná právě o informační kancelář DPMB. Důvodem těchto změn byla poptávka cestujících zejména po dopravních informacích v tomto frekventovaném dopravním uzlu, rozhodně to však neznamená, že zde občané či turisté nedostanou další informace, týkající se možností kulturního, společenského či sportovního života v moravské metropoli apod. Stánek je nyní otevřen v pracovní dny od 10 do 18 hodin, se začátkem turistické sezóny počítá DPMB s prodloužením provozní doby a s rozšířením i na víkendové dny.
Váš druhý dotaz se týká termínu stěhování Turistického informačního centra do svého původního působiště na Starou radnici pod krokodýla. Máte pravdu v tom, že koncem roku 2012 zde byla dokončena rekonstrukce, přesněji řečeno statické zajištění Staré radnice. V současné době se realizují v celém objektu Radnické 8 a 10 ještě práce na elektrických rozvodech, které jsou také již nutné a je optimální je realizovat právě nyní, kdy je budova vyklizena. Veřejnou zakázku zde realizuje Odbor správy majetku Magistrátu města Brna a teprve po její dokončení bude možné stěhování TIC zpět. V okamžiku předání budovy stěhování proběhne ve velmi krátkém časovém úseku, zhruba do jednoho pracovního týdne. Současný předpokládaný harmonogram prací počítá se zahájením letošní turistické sezóny již v prostorách Radnické 8, tedy pod krokodýlem.

Za vaše dotazy a podněty vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 14. 2. 2013 | dobrý večer

Otázka:
Dobrý večer, pane primátore. A přeji hodně úspěchů v novém roce. Mám dvě otázky, první se týká ZOO Brno. Opravdu jste řekl, že občané Kníniček způsobili nedostatek financí na nový vstup do ZOO, proč se tedy neuvažuje o nový vstup od Medláneckého letiště? Slyšel jsem, že se tam připravuje stavba nové silnice Bystrc - Medlánky. Druhá věc není otázka, ale spíš prosba : Zabraňte prosím tomu, aby na pryglu jezdila loď se spalovacím motorem. Spousta lidí by na prygl nechodila kvůli hluku a smradu. Co dělala tato soukromá firma, když byla přehrada zelená, proč tam už tenkrát nechtěli podnikat, kolik dali peněz na investice do naší přehrady? Děkuji Vám.

Odpověď:
Vážený pane Piskoři,
děkuji vám za přání úspěchů do nového roku 2013 a také já vám přeji jen vše dobré.
Jak široká veřejnost moc dobře ví, již několik let se plánuje výstavba nového vstupního areálu do brněnské zoologické zahrady, která by současně řešila také palčivý nedostatek parkovacích míst. V současné době jsme se přiblížili více k okamžiku, kdy se doopravdy již „kopne do země“. Vstupní areál včetně parkoviště však vznikne v mnohem skromnější podobě a z plánovaných 300 míst pro osobní auta zůstane jen 69 a místo 8 autobusů zde budou moci parkovat jen 3. V této souvislosti jsem skutečně konstatoval, že zejména protesty místních obyvatel a dodávám, že v rámci zákonných možností, způsobily průtahy řízení a v evropských fondech na konci dotačního období tak zbylo již méně peněz, a proto jsme museli projekt výrazně zeštíhlit. To rozhodně není výčitka, to je konstatování stavu věci, i když já osobně tyto záležitosti nevnímán jako vítězství někoho nad někým ale jako prohru pro Brno, bohužel.
Přípravu nového vstupu do areálu zoo připravuje Investiční odbor zoologické zahrady Brno. S alternativou vstupu z lokality letiště Medlánky se ale nepočítá, protože není možná dle platného územního plánu. Tuto možnost dále komplikuje velká docházková vzdálenost od městské hromadné dopravy, nemožnost řešení příjezdu a parkování individuální automobilové dopravy, ale také vnitřní systém komunikací v zoo, který nebyl tímto směrem budován.

Vážený pane,
obracíte se na mne také s prosbou, neboť si nepřejete, aby na naší přehradě jezdila loď se spalovacím motorem. V této věci se zcela shodujeme a sám moc dobře vím, kolik úsilí a peněz si vyžádala realizace projektu, který vedl k viditelnému zlepšení kvality vody. Vytvořený ekosystém na Brněnské přehradě je přitom však stále velmi citlivý na jakékoliv změny kvality vody a každý možný únik ropných látek ze spalovacích motorů v kombinaci s aeračními věžemi může několikaleté úsilí zničit. Z těchto důvodů jsem se počátkem tohoto měsíce obrátil dopisem na ministra dopravy s žádostí, aby Brněnská přehrada byla opětovně zařazena do přílohy č. 1 vyhlášky č. 241/2002 Sb., tj. mezi vodní nádrže a vodní toky, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory. Na odpověď si budeme všichni muset ještě pár dní počkat.

Za vaše dotazy vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 14. 2. 2013 | dotaz

Otázka:
Pane primátore,ohňostroje realizuje určitá firma,za určité peníze.Ptám se tedy znovu:Kolik peněz město Brno zaplatí za jeden kalendářní rok za ohňostroje nad Brnem?Děkuji za jasnou odpověď M.Bednaříková

Odpověď:
Dobrý den, paní Bednaříková,
statutární město Brno v rámci uzavřených smluv o propagaci finančně podporuje některé akce, jejíž součástí bývá zpravidla také ohňostroj. Znovu zopakuji jako ve své předchozí odpovědi, že město Brno se stává finančním partnerem celé akce (i několikadenní), přičemž každá jednotlivá smlouva jasně definuje povinnosti dodavatele akce a zejména rozsah prezentace města Brna. Rozhodně to však ale neznamená, že uvedené finanční prostředky jdou „jen“ na ohňostroje.
Konkrétně město Brno v rámci propagace finančně podporuje akci Novoroční Brno PF, festivaly Starobrno Ignis Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy a den před Štědrým dnem také tradiční akci Vánoce na brněnské radnici.
Projekt Novoroční Brno PF 2013, jehož součástí byl ohňostroj nad Špilberkem, podpořilo statutární město Brno finanční částkou ve výši 500 tisíc Kč (bez DPH). Jak jsem již uvedl ve své minulé odpovědi, na Nový rok se v našem městě uskutečnila kromě ohňostroje celá řada akcí, např. novoroční jízda cyklistů Brnem, žesťový koncert z věže Staré radnice, za zvýhodněné vstupné programy v Labyrintu pod Zelným trhem a na Hvězdárně a planetáriu Brno, a na všechny tyto akce, které byly součástí celého projektu putovaly z městské kasy výše uvedené finanční prostředky.
Statutární město Brno v rámci uzavřené smlouvy o propagaci finančně podporuje také pořádání festivalů Starobrno-Ignis Brunensis a Brno-město uprostřed Evropy. Tato smlouva byla uzavřena na léta 2012 – 2015 a každý rok poskytne město Brno dodavateli projektu na propagaci festivalů částku ve výši 2,5 milionu korun (bez DPH). Je dobré si při této příležitosti připomenout aspoň pár akcí, které se v průběhu letošních tří festivalových týdnů uskuteční pod hrady Špilberk a Veveří a o kterých jsou občané informováni např. prostřednictvím placené inzerce v novinách, reklamy v rádiu či distribuovaných letácích přímo do schránek domácností. Nejznámější akcí je ohňostrojný festival Starobrno-Ignis Brunensis, tedy ohňostroje, jedná se ale také o akci Zábava pod hradbami, Dopravní nostalgie, Lidová hradní slavnost, Ballonn Jam, Divadelní svět Brno, Dětské dny uprostřed Evropy, bitva Midway na přehradě, Mezinárodní policejní mistrovství ČR v jízdě na koni a desítky dalších a dalších.
Částka ve výši 140 tisíc Kč (bez DPH) je pak v rámci smlouvy o komplexní realizaci akce poskytována pořadateli na projekt Vánoce na brněnské radnici, která se pravidelně koná v prostorách Nové radnice dne 23. prosince, a to od 10 do 19 hodin. Součástí celodenního programu jsou hudební, taneční a divadelní vystoupení, dále pak výstavy fotografií, výtvarných děl či technických prostředků, nechybí rukodělné dílny pro děti a atrakce a celodenní program bývá završen večerním ohňostrojem na Dominikánském náměstí.
Kolik peněz jde tedy každoročně na základě uvedených faktů na pořádané ohňostroje z městské pokladny?

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Čt 14. 2. 2013 | Ulice Česká + Dominikánské náměstí

Otázka:
Vážený pane primátore,

rád bych se Vás zeptal, kdy máte v plánu zrekonstruovat ulici Českou (popř. jestli je Vám znám termín dokončení rekonstrukce domu na této ulici). Stav této brněnské tepny je vskutku tristní. Také bych rád věděl, kam se posunul projekt parkovacího domu Panenská, a s tím i rekonstrukce Dominikánského náměstí, která nemůže proběhnout do doby, než se postaví nová parkovací místa,

předem děkuji za Vaši odpověď,
Jan Adamec

Odpověď:
Dobrý den, Honzo,
ve svém posledním dotazu se zajímáte o rekonstrukci ulice Česká a Dominikánského náměstí. V září 2011 byla dokončena zatím poslední etapa rekonstrukce historického centra města, ulice Joštova, která si vyžádala přes 340 milionů korun. Nyní se tato lokalita pyšní novými kolejišti, nástupními ostrůvky, dlažbou včetně povrchové úpravy vozovky a především novou kanalizací a rozvody podzemních sítí. Ulice s novým čtyřřadým stromořadím také získala navíc reprezentativní a důstojný vzhled hlavní třídy moravské metropole. Před tím byla dokončena oprava Moravského náměstí včetně ulice Běhounská a kompletně byla také zrekonstruována ulice Husova.
Ulice Česká si však bude muset ještě na svou opravu počkat, i když by si to také zcela jistě zasloužila. V této frekventované ulici je poměrně komplikovaná situace díky velkému množství zde uložených inženýrských sítí, které by měly být zrekonstruované před provedením opravy povrchu. Vzhledem k jejich množství se uvažuje o umístění do kolektoru, projekční příprava však zatím zahájena nebyla. Stejně tak zatím není zpracována žádné studie rekonstrukce ulice Česká, ani investiční záměr, a to ani nemluvím o současných možnostech městského rozpočtu.
Projekt parkovacího domu na ulici Panenská zajišťuje jako svou vlastní investici BKOM a.s. V současné době je na projekt vydáno územní rozhodnutí, které není ale v právní moci vzhledem k odvolání účastníka řízení, Hotelu International. O řešení se jedná a pokud nedojde k dohodě, odvolacím orgánem je Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna. Termín realizace se tak vzhledem k opakovaným odvoláním vůbec nedá odhadovat. Na rekonstrukci Dominikánského náměstí je v tuto dobu vydáno platné stavební povolení, rekonstrukce však nemá finanční krytí a nelze na ni použít ani žádný dotační titul. Vzhledem k potřebě dopravní obsluhy stavby parkovacího domu na ulici Panenská by měla ale jednoznačně následovat až po jejím ukončení a tak je i zde velmi těžké sdělovat závazně nějaký konkrétní termín.

Za dotazy děkuji a přeji jen vše dobré.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 11. 2. 2013 | Rozhodčí doložka.

Otázka:
Dobrý den.
Pane Primátore.Dostal jsem byt zvláštního určení /pro postižené/.Moc si toho vážim.Jen malej dotaz budu podepisovat rozhodčí doložku.Doložku chápu a souhlasím s ní.Ale co nechápu proč musím platit 2000kč za sepsání.Mč-Kohoutovice chce za mně a za manželku 2000kč.Proč to neplatí Mč.Mám důchod 10700kč a citelně to zasáhne náš rozpočet.Určitě nebudu sám kdo nad tím dumá.Děkuji za vaš čas strávenej nad datazem co se tážu.S přáním krásného dne Miroslav Beránek.

Odpověď:
Dobrý den, pane Beránku,
jsem upřímně rád, že se vaše bytová situace změní k lepšímu a současně chápu, že částka ve výši dvou tisíc korun citelně zasáhne váš rozpočet. Skutečnost je ale taková, že o tom, kdo hradí náklady na sepsání dohody formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti rozhoduje pronajímatel, tedy ve vašem případě Městská část Brno – Kohoutovice. Vzhledem ke svým sociálním poměrům vám však doporučuji požádat o zvážení situace Radu městské části Brno-Kohoutovice, která může ve věci rozhodnout i jinak.

Vážený pane,
zhruba před půl rokem jste se zajímal o vydání Atlasu přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tento atlas byl v polovině ledna letošního roku skutečně vydán a na 85 stranách nabízí důležité informace o přístupnosti státních institucí, kulturních památek, muzeí a galerií, nechybí ani vyhrazená parkovací místa, zastávky či linky MHD. V tištěné verzi je atlas k dispozici zdarma v turistických a informačních centrech, na úřadech práce, ale také v organizacích, které pracují s osobami s omezenou schopností pohybu. Kontaktním místem je Odbor zdraví MMB. Atlas je možné si také stáhnout z webových stránek www.brno.cz. Prolink: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZ/Atlas_pristupnosti_2012.pdf.

S přáním všeho dobrého

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace