Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Út 26. 3. 2013 | MŠ v MČ Brno Bystrc

Otázka:
Vážený pane primátore, obracím se na Vás s následujícím dotazem. V MŠ Brno Bystrc je dle statistiky, která je k vidění na www stránkách zapisdoms.brno.cz 150 volných míst, přihlášku si vyzvedlo 451 rodičů, kteří by rádi děti do MŠ umístili, 300 dětí bude tedy bez školky. To už je vcelku slušné číslo a nabádá k razantnímu řešení situace. Jak bude Brno v této otázce postupovat? Vím, že je v plánu stavba šestitřídní MŠ s možnou přestavbou na ZŠ na Kamechách, ale nebylo by vhodné postavit montovanou stavbu? Jeví se mi to jako rychlejší a ekonomičtější řešení problému, vždyť než se školka postaví, bude třeba už škola základní. Děkuji za odpověď

Odpověď:
Dobrý den, paní Hrabinová,

situace v MČ Bystrc s ohledem na požadované kapacity v mateřských školách není skutečně zdaleka ideální a výstavba dvoutřídní mateřské školy na Kamechách přinesla jen krátkodobé řešení. V tomto okamžiku je třeba si také říci, že přijímací řízení do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 není ještě ukončeno. V hrozivém počtu přihlášených dětí do MŠ z městské části Brno-Bystrc je také zahrnuta věková kategorie dvouletých dětí, kterých je 25. Nemění to však nic zásadního na situaci, že nejvíce nepřijatých dětí (cca 200) do MŠ bude tvořit kategorie dětí tříletých. Dobrou zprávou je, že se do MŠ i v Bystrci dostanou téměř všechny čtyřleté děti.

V lokalitě Kamechy probíhala v posledních letech nejrozsáhlejší bytová výstavba v rámci města Brna. Jednalo se však z větší části o výstavbu komerční s tím, že současná legislativa nepodmiňuje komerční výstavbu vybudováním občanské vybavenosti. Vynutitelný je na investorovi především přístup k objektu a zajištění parkování. Menší soukromá bytová výstavba realizovaná v minulosti nevytvářela takový tlak na kapacitu MHD, školská zařízení či maloobchodní síť. Ovšem v případě Kamech narůstá pozvolna problém dostupnosti MHD či chybějících kapacit v mateřských školách. Z Fondu bytové výstavby byly poskytnuty prostředky na vytvoření páteřní technické infrastruktury, bez které by výstavba domů nebyla technicky možná. Stran veřejné vybavenosti bohužel není v rozpočtových možnostech města Brna reagovat na pokrytí těchto lokalit ve stejném tempu, v jakém probíhala komerční výstavba. Obce nemají k dispozici takové legislativní nástroje, aby bylo možné si vynutit větší participaci soukromých investorů na této infrastruktuře, pouze na základě územního plánování jsou v dané lokalitě územním plánem rezervovány plochy pro veřejnou vybavenost, ovšem bez určení, kdo tuto vybavenost zaplatí. Město Brno žádnému klientovi developerských firem negarantovalo zajištění veřejné vybavenosti v konkrétním čase a za přísliby realitních kanceláří nemůže město nést odpovědnost. A tak děláme skutečně to, co můžeme a hlavně na co máme v městském rozpočtu peníze, tolik jen ještě na vysvětlení aktuální situace.

Vážená paní,
situací v MČ Bystrc ve vztahu k potřebným kapacitám v mateřských školách se budeme aktuálně zabývat. Jedním z možných operativních řešení je skutečně výstavba kontejnerové, tedy modulární mateřské školky, jejíž provoz se již plně osvědčil např. v MČ Ořešín. Nespornou výhodou tohoto modelu je hlavně rychlost realizace montované stavby a následné možnosti jiného využití po odeznění baby boomu.

Za vaše dotazy a podnět vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 25. 3. 2013 | voják

Otázka:
Vážený pane primátore, co se to prosím děje na Moravském náměstí? A kam zmizel voják rodoarmějec z podstavce? Děkuji.

Odpověď:
Vážený pane Piskoři,
již od podzimních měsíců nabízí Moravské náměstí kolemjdoucím nezvyklý pohled, kdy je prostranství kolem památníku rozkopané a na podstavci chybí známá socha rudoarmějce. Všechny tyto práce jsou součástí plánované celkové rekonstrukce parku i pomníku, obnovy se dočká i blízký park u Janáčkova divadla.
V posledních 12 letech už město Brno revitalizovalo parky Špilberk, Wilsonův les, Tyršův sad, Denisovy sady a část Koliště, na což bylo vynaloženo přes 200 milionů korun. Na jaře roku 2012 byla taktéž dokončena poslední etapa dlouhodobé revitalizace jednoho z nejstarších městských parků Lužánky, který prošel celkovou proměnou a dnes zde můžete vidět nové zpevněné cesty, dřeviny či doplněný městský mobiliář.
Na Moravském náměstí kolem sochy rudoarmějce se počítá se sadovými úpravami i novým stromořadím jerlínů v obvodovém chodníku kolem pomníku rudoarmějce, socha vojína bude restaurována. V parku u Janáčkova divadla vzniknou dvě zpevněná místa s herními prvky pro děti, opraví se plastiky a fontánky, další fontána přibude. Hlavní cesta bude rozdělena na části pro cyklisty a pro pěší, obnoveny budou všechny chodníky a trávníky včetně městského mobiliáře.

Vážený pane,
revitalizace parku Koliště, která se skládá z části za Janáčkovým divadlem a z části okolí pomníku rudoarmějce si dle současných projektů vyžádá téměř 40 milionů korun. Jak jste jistě sám zaregistroval, práce započaly již na rekonstrukci chodníkových ploch, byly také položeny kabely veřejného osvětlení a vykácena zeleň, určená inventarizací zeleně k likvidaci. Socha rudoarmějce byla převezena do restaurátorského ateliéru a dnes je již prakticky její “omlazovací kůra“ dokončena. V současné době jsou však bohužel stavební práce zastaveny, a to z důvodu projednávání změnových prací. Co to znamená? V průběhu realizovaných prací byly zjištěny rozdíly mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Především se jedná o statické zajištění prostoru pod památníkem a o opravu kamenných zídek ohraničujících prostor památníku. Původní termín dokončení, který byl stanoven na červenec letošního roku tak bohužel vzhledem k současnému zastavení prací dodržen nebude. Nový termín dokončení v tomto okamžiku ještě není znám. Jedno je však jisté, socha rudoarmějce se na opravené Moravské náměstí vrátí hned, jak to průběh stavebních prací umožní.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 18. 3. 2013 | Rozpočet

Otázka:
Pane primátore,

slíbil jste mi, že 21.1. zveřejníte pokladní plnění statutárního města Brna za rok 2012. Nestalo se tak. Poté jste napsal, že měsíční plnění rozpočtu se zveřejňuje vždy zhruba v půlce následujícího měsíce. Také to byla lež (viz. leden 2013, zřejmě to bude i únor 2013). S takovýmto přístupem vedete i naše město?

Děkuji za Vaši odpověď,
Jan Adamec

Odpověď:
Vážený pane Adamče,
na základě Vašeho podnětu zveřejňuje město Brno od dubna loňského roku měsíčně informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a to nejpozději do tří týdnů po skončení příslušného měsíce (dříve byly informace zveřejňovány čtvrtletně, po projednání v Zastupitelstvu města Brna). Výstup za celý rok 2012 nebyl zveřejněn v původně plánovaném termínu, neboť i po 21. lednu 2013 docházelo ke zpřesňování některých položek ve vazbě na tzv. Pomocný analytický přehled. Tento výkaz se za rok 2012 sestavoval poprvé a v době odpovědi na Váš předchozí dotaz (14. ledna 2013) nebylo možné přesně odhadnout časovou náročnost jeho zpracování. V současné době jsou na internetových stránkách města zveřejněny konečné údaje o plnění rozpočtu za rok 2012, které projedná Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 14. května 2013.
Co se týká plnění rozpočtu za leden letošního roku, dle platné legislativy obce finanční výkaz za toto období nepředkládají. Zveřejněna byla tedy pouze informace o plnění daňových výnosů, a to na základě údajů z příslušného finančního úřadu. Souhrnné plnění rozpočtu za měsíce leden-únor 2013 bude na internetových stránkách zveřejněno nejpozději dne 19. března 2013.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 18. 3. 2013 | Brno - očima zahraničních turistů

Otázka:
Vážený pane primátore Onderko,
nejdříve bych se Vám rád představil – jsem brněnský patriot a na „moje“ Brno nedám již 50 let „dopustit“.
Brno má svoji historii, krásnou polohu a především vlídné a přátelské obyvatele.
Věřím, pane primátore, že i Vy disponujete obdobnými sympatiemi jakožto nejvyšší představitel města. Nedělám si naděje, že tento článek bude číst přímo Vy, ale budu s povděkem, pokud Vám osoba odpovídající na připomínky občanů opravdu můj příspěvek předá. Zabere Vám to maximálně 3 minuty času.
Rád bych znal Váš názor na jedno z brněnských, návštěvníky nejvíce využívaných míst – nám. Svobody a přilehlé ulice.
Tato místa jsou ve velké míře navštěvována turisty a proto mi je s podivem, že se za ně (bohužel) musíme stydět.
Četl jsem několik odborných posudků týkající se vhodnosti použitého materiálu dlažby při rekonstrukci plochy náměstí. Všechny vyzněly jako „naprosto nevhodné“. Jak je tedy možné, že za astronomickou částkou, která byla vynaložena na rekonstrukci nám. Svobody a především nekvalitní práci i materiály není označena konkrétní osoba a z toho vyvozeny důsledky?
Stačí se projít po Kobližné ulici – 2 roky po rekonstrukci bych stav dlažby označil za havarijní. Díky vystupujícím dlaždicím, v některých místech o 10 cm !! se přeci mohou zranit dětí nebo důchodci?
Stále se snažím věřit tomu, že i Váš zájem je se pochlubit pěkným, s citem upraveným městem především v očích zahraničním partnerů ale nechápu, proč ze svého postu nezasáhnete..? Nejsem odborník ve státní správě ale předpokládám, že rekonstrukci odsouhlasila rada města Brna (možná v dobré víře) ale faktem je stav, ve kterém se v současnosti nachází.
Píši první příspěvek tohoto typu protože mně opravdu bolí srdce když procházím přes nám. Svobody a Kobližnou ulici.
Raději se nebudu příliš zmiňovat o další raritě, tedy „brněnském orloji“ který vzbuzuje na rtech cizích návštěvníků úsměv mísící se se soucitem k brňákům, jejichž úsilí být světoví se trošku vymklo z rukou. Za „Orloj“, připomínající většině občanů erotickou pomůcku se spíše většina brněnských občanů může jen stydět. Uměleckou hodnotu zde může vnímat mizivé promile umělců, ale hodnoty městského prostranství by přece mělo být srozumitelné většině obyčejných lidí, kteří v tzv. orloji spatřují spíše nehodnotnou, korupčně zavánějící zakázku.
Nevnímejte prosím můj příspěvek jako kritiku chronicky nespokojeného občana ale jako návod z lidu, jak přispět ke zlepšení současného stavu.
Pane primátore, pokud soucítíme s Brnem a jste opravdu jeho příznivcem, budu věřit a doufat, že můj příspěvek dopomůže k tomu, abychom bydleli ve městě, kterým se můžeme opravdu a s klidným svědomím pochlubit všem návštěvníkům.

Odpověď:
Vážený pane Tyle,
věřte nebo nevěřte, ale patřím k těm politikům, kteří emaily a dopisy, přicházející na jejich adresu poctivě čtou, a to s vědomím toho, že v nich se zrcadlí názorové spektrum veřejnosti, i když většinou jen té nespokojené. Snažím se na ně také v co nekratší době odpovídat, což se mi ale s ohledem na náročný pracovní program ne vždy daří.
Náměstí Svobody, kterému správný Brňan neřekne jinak než Svoboďák, je nejvýznamnější náměstí v moravské metropoli. Zatím poslední rekonstrukce náměstí byla dokončena v roce 2006, a to v době, kdy byl primátorem města Brna Richard Svoboda. Nový kabát ústředního brněnského náměstí přišel na 180 milionů korun, náměstí bylo kompletně předlážděno, byla osazena bronzová kašna s verši Jana Skácela, opraven morový sloup, vyznačena poloha někdejšího kostela sv. Mikuláše a vysazeny stromy. Ještě před zahájením rekonstrukce byly v podzemí vybudovány kolektory. Celkově byla zadlážděna plocha cca 10 300 m² kamennou dlažbou z českých lomů a výběru materiálu byla věnována velká pozornost s požadavky na zajištění v požadovaném čase, množství, kvalitě a také nezbytné finanční relaci. Mezi posuzované parametry vzorků patřila také barevnost a zrnitost ve vazbě na již rekonstruovanou ulici Masarykovu.
Náměstí Svobody v centru historického jádra města žije bohatým životem, což je jen a jen dobře. Představa architektů s idealistickými požadavky jen na krásu si ale protiřečí s náročným provozem a technickou obsluhou tohoto území včetně nezbytného zásobování. Dlažba je tak zatěžována pojezdy těžkých vozidel (což není výmluva, ale fakt) a tak může docházet k lokálním destrukcím, které odstranit zcela by znamenalo naopak omezit dnes atraktivní využívání náměstí Svobody. Možná mne v této souvislosti více mrzí znečištění dlažby, a to například žvýkačkami, které nominují naše město na žvýkačkovou velmoc a příliš nelichotivě vypovídají o kulturnosti spoluobčanů.
O brněnském časostroji se toho napsalo již opravdu mnoho a dodám jen tedy , že umění snad odjakživa vyžadovalo nejvíce odvahy a lidé od kumštu byli buď obdivováni nebo naopak zatracováni. Brno si ale kromě jiného od nového hodinového stroje slibovalo zatraktivnění náměstí a příliv turistů a tento cíl se naplňuje beze zbytku. Vždyť denně se zde setkávají desítky lidí a v 11 hodin i stovky. A ve své podstatě není nic smutnějšího, než dílo, které nikoho nezajímá.

Vážený pane,
děkuji vám za váš názor a upozornění. Jsem hrdým občanem města Brna a své rodné město mám stejně jako vy velmi rád, stále jej obdivuji a také objevuji.


S pozdravem a přáním všeho dobrého

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 18. 3. 2013 | Brno - město uprostřed smetiště

Otázka:
Vážený pane primátore,

V posledních letech pozoruji výrazné zhoršení čistoty veřejných ploch ve městě Brně. Při včerejší cestě do zaměstnání jsem si všimnul, že prakticky vešketé travnaté plochy na trase Provazníkova-Tomkovo náměstí-Gajdošova-Líšeňská-Trnkova jsou pokryty souvislou a letitou vrstvou odpadků, stavebního odpadu, či vrstvou na podzim spadaného listí. Ve městě se množí černé skládky (na jednu takovou jsem právě upozornil svůj ÚMČ). Celkově vzhled některých ulic je dost odpudivý i kvůli sprejerům. Když bylo v Brně před několika lety setkání středoevropských prezidentů, tak některé lokality byly velmi slušně vyčištěny, včetně odstranění výtvorů sprejerů. Takže stačí jen chtít. Poslední dobou často pobývám na západě USA, kde se města velmi pečlivě starají o veřejné plochy, všude je tam krásně a čisto. Jenže doma jsem v Brně, a je mi líto, že musím žít na smetišti. Úřad práce Brno-město eviduje 18500 nezaměstnaných. Kolik z nich vykonává veřejně prospěšné práce pro naše město?

Odpověď:
Vážený pane Konečný,
před několika dny jsem obdržel váš dotaz, který se ptá na výkon veřejně prospěšných prací pro naše město a současně kriticky poukazuje na nedostatky města v oblasti čistoty. Hned úvodem bych vám chtěl sdělit, že ani já nejsem dostatečně spokojen se stavem čistoty v brněnských ulicích a uvědomuji si, jaký negativní dojem to vytváří. Daným otázkám se věnuji poměrně dost často, za stav čistoty v brněnských ulicích však nesou plnou odpovědnost jednotlivé městské části. Osobně mně ještě více vadí sprejerství, které považuji za devastaci majetku a znevažování práce. Nemám nic proti umění, ba naopak, ale v tomto případě se jedná o prostý vandalismus. Otázka čistoty a vzhledu města tak není dle mého jenom záležitostí úklidových firem, ale také úrovně kulturnosti spoluobčanů. Dobré je proto si položit otázku, zda za uklizenými ulicemi v USA a v našem městě není náhodou také chybějící principiální slušnost a uznávání hodnot, včetně práce druhých.
Ale zpět k vašemu dotazu. Dle mých informací, kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Brně evidovalo k 28. 2. 2013 celkem 21 286 nezaměstnaných. K 1. 3. 2013 je v rámci města Brna na veřejně prospěšné práce (VPP) u městských částí umístěno 22 uchazečů o zaměstnání. K datu 28. 2. 2013 byly ukončeny dohody o VPP, kde bylo umístěno 10 osob, uchazečů o zaměstnání. V průběhu měsíce března budou uzavřeny nové dohody o VPP, a to pro 56 uchazečů o zaměstnání. Chtěl bych jen doplnit k těmto číselným údajům, že zaměstnávání nezaměstnaných v rámci VPP není zcela jednoduchý proces, jak by se mohlo na první pohled zdát. V případě veřejně prospěšných prací se jedná o časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce a stát na ně poskytuje mzdové příspěvky, maximálně však po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Není žádný překvapením, že řada nezaměstnaných veřejně prospěšné práce vykonávat odmítá, a to zejména z objektivních zdravotních důvodů.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 15. 3. 2013 | Čistota ve městě ?

Otázka:
Vážený pane primátore,
nechci svojí poznámkou zastávat podmínky starých časů, avšak bych si ráda posteskla co mi lidé dokážeme se svým okolím udělat. Nová doba již vůbec nehledá příčiny špatného stavu, nýbrž dává zelenou ke zviditelnění vedoucích představitelů města stavbou nesmyslných staveb za nehorázné částky. Mluvím o nekonečném nepořádku ve městě. Byl jste se někdy projít po ulicích okrajových částí(nikoliv projet autem),Dornychu, Cejlu, Křenové i kolem řeky Svratky a Svitavy apod.? Asi se stala někde chyba - již nikdo nadšeně nepoklizí tak jak jsme to dělali v mládí my o jarních akcích - avšak to nemyslím, že jedni budou dělat nepořádek a ti druzí to uklidí - vůbec se porušila kontinuita výchovy mláděže k čistotě a pořádku (podmínky vyplácení sociálních dávek jsou nastaveny tak, že je lepší nepracovat a dělat kolem sebe bordel), městská policie vůbec netrestá a ani nedohlíží na strůjce nepořádku - pokuty jsou žádné či směšné - pokuty jsou vlastně nevymahatelné u sociálních případů. Spejeři nejsou pranýřování a tak se stalo netrestanou zábavou mladých lidí.
Držení pejsků je hitem dnešní doby - mnozí po svých miláčcích neulízí a potom to na ulici vypadá tak, jak to je. Vše je dvousečné - příroda nám to vrátí, když ji budeme potřebovat a to je pozdě.
Mnozí si všímají nepořádku při návštěvách exotických měst, ale podívejme se kolem sebe jsme na tom stejně či ještě hůře. Tedy nedivme se, že naši "kulturní sousedé (Němci a Rakušané)" na nás budou stále pohlížet jak na špindíry. Co s tím uděláte - proč nehledáte účinnou nápravu? Máte v rukou policii, školství i peníze při výplatě dávek. Musíte něco dělat aby se to začalo měnit. Asi jsem stará, ale je mi líto dětí co příjdou po nás.

Odpověď:
Vážená paní Zelná,

Rád bych vám nejprve poděkoval za váš podnět. Jsem si samozřejmě vědom nedostatků, které město Brno v úklidu svých prostranství má, nicméně musím podotknout, že situace po malých krůčcích zlepšuje. V návaznosti na výše řečené je třeba uvést velmi podstatný údaj, a to že úklid prostranství, ulic, chodníků, parků atd. je v kompetenci dané městské části na jejímž katastrálním území se nachází. Jedná-li se vám o určitou lokalitu, konkrétní ulici apod. je třeba vznést podnět přímo na radnici dané MČ.

Město Brno se stará prostřednictvím své akciové společnosti BKOM pouze o základní komunikační systém, tzn. hlavní silniční tahy.

Magistrát města Brna vytvořil projekt Brno-Zdravé město, jehož cílem je zapojení občanů do aktivit pro zdraví. V Brně se podařilo vytvořit rozsáhlou síť spolupráce propojující radnici s odborníky, zástupci nevládních organizací, škol a sdružení při společném úsilí o zlepšování podmínek pro život ve městě. Koordinačním a informačním centrem projektu je Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna. Mezi hlavní činnosti Kanceláře Brno-Zdravé město patří účast na komunitním plánování ozdravění města. Dále se zaměřuje na iniciování a realizaci preventivních programů zaměřených např. na prevenci úrazů, zvyšování bezpečnosti v dopravě, podporu pohybových aktivit či zdravého stárnutí. Vedle těchto odborných programů se v rámci Projektu Brno-Zdravé město uskutečňuje také celoroční cyklus celoměstských kampaní pro veřejnost zaměřených na podporu zdraví a zdravého životního stylu.

Na závěr mi ještě dovolte uvést, že jsem také majitelem pejska a musím podotknout, že se setkávám ve velké většině s uvědomělými pánečky, kteří po svých čtyřnohých kamarádech uklízejí, alespoň v lokalitě, ve které bydlím.

S přátelským pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna

Út 5. 3. 2013 | postesknutí

Otázka:
Pane primátore, nestálo by za zvážení zrušit volné jízdenky pro děti do 3 let ? Této možnosti 100procentně využívá jen romské etnikum a děti používají jako jízdenku do pozdních nočních hodin a navíc přitom dělají neskutečný bordel. S pozdravem pracovník DPMB a Váš bývalý kolega.

Odpověď:
Vážený pane Sekanino,

Dopravní podnik města Brna umožňuje bezplatnou přepravu v prostředcích městské hromadné dopravy v zónách 100 a 101 osobám starším 70 let a také průvodcům dítěte do věku 3 let. V obou dvou případech však musí své oprávnění k bezplatné přepravě dotčené osoby prokázat průkazkou, za jejíž vystavení na prodejních místech DPMB zaplatí 30 korun. K vystavení průkazky dítěte je nutno předložit k nahlédnutí průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, případně rodný list dítěte pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti zapsány v občanském průkaze. Co je ale podstatné, osoba, která dítě doprovází, se při využití bezplatné přepravy v případě kontroly musí tímto průkazem prokázat.

Důvodů pro zavedení tohoto bezplatného jízdného pro uvedené skupiny obyvatel města Brna, které jsem sám inicioval po svém zvolení do funkce primátora už v roce 2006, bylo hned několik. Hlavním byla jistě ekonomická a sociální podpora nevýdělečně činných skupin obyvatelstva našeho města, dalším, neméně podstatným důvodem byla také zjednodušení přepravy pro tyto osoby. Cestování seniorů či rodičů s malými dětmi prostředky MHD je totiž daleko náročnější a jen ten, kdo si to někdy zažil takříkajíc na vlastní kůži moc dobře ví, kolik starostí přináší například samotné bezpečné nastupování s dítětem, kočárkem, taškou a nezbytným medvědem či autem. Bez povinnosti bezprostředně po nastoupení do vozu označit ještě jízdenku se tak cestování pro tyto spoluobčany stává bezpečnější a pohodlnější. Volební program brněnské ČSSD z roku 2010 deklaruje příslib zachování bezplatné jízdy doprovodu dítěte mladšího tří let v MHD a bezplatnou jízdu seniorů nad 70 let věku i do dalších let. Zkušenosti totiž ukázaly výraznou spokojenost občanů dotčených skupin s tímto dopravním „bonusem“.

Snad na závěr ještě jedna drobná poznámka. Jsem si v této souvislosti vědom toho, že jakákoliv výhoda může být společností také zneužívána a nedělám si iluze, že se tak i neděje. Řešením není ale zrušit bezplatný doprovod malých dětí či jízdu seniorů a tím je prakticky potrestat, ale zavést důslednější kontrolu při přepravě cestujících v prostředcích Dopravního podniku města Brna.

Za váš podnět vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Pá 1. 3. 2013 | Kaufland pod OC Max v Bystrci

Otázka:
Dobrý den,

rád bych se zeptal na Váš názor na výstavbu obchodu Kaufland pod OC Max v Bystrci.
Tento nový obchod má stát na jedné z posledních zelených míst v Bystrci. Toto se podle plánů investora má brzy změnit v několikapatrový obchodní dům se supermarketem Kaufland (v Bystrci by se tak stal již osmým), a to cca 50 metrů od jiného již fungujícího obchodu.
Součástí plánované výstavby je také přerušení hlavní dopravní cesty středem Bystrce, kde na poměrně malém prostoru má být vybudován další kruhový objezd. Tímto místem ale denně jezdí desítky autobusů MHD a stovky osobních vozidel obyvatel horní části Bystrce a Kamech, což bude mít za následek dopravní komplikace.
Dle ankety, která v nedávných týdnech proběhla na portálu www.bystrcnik.cz, je cca 80 % hlasujících proti výstavbě. Stejně tak je rezolutně proti vedení městské části Bystrc v čele se starostou a vaším stranickým kolegou Vladimírem Vetchým.
O samotném záměru ale bude rozhodovat zastupitelstvo města, které dle neoficiálních informací je PRO výstavbu. Supermarket v okrajové městské části jistě není něco, co by mělo dopad na celé město. Proč tedy chce zastupitelstvo města povolit výstavbu i přes silně negativní postoj místní radnice, která je problematice jistě blíže?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem,
Pavel Švéda

Odpověď:
Vážený pane Švédo,

Váš dotaz na výstavbu Centra obchodu a služeb pod OC Max v Bystrci jsem obdržel. Ve svém dopise uvádíte, že obchod má stát na jednom z posledních zelených míst v této městské části a dle ankety, která v nedávných týdnech proběhla na portálu www.bystrcnik.cz je cca 80 % hlasujících proti výstavbě. Stejně tak je rezolutně proti vedení MČ Bystrc v čele se starostou Vetchým.
Dle mého dotazu na Odbor územního plánování a rozvoje města Brna jsem obdržel odpověď, kterou Vám přeposílám.

Z posledního zpracovaného Průzkumu maloobchodu 2009, který pořizuje Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v pravidelných tříletých intervalech mimo jiné vyplynulo, že v rámci města Brna je Bystrc, co se týká pokrytí maloobchodní sítě průměrná až podprůměrná. I když se situace v této oblasti zlepšuje, existují zejména v sídlištní části MČ Bystrc dosud nenaplněné rezervy, kde se počítá s doplněním chybějící občanské vybavenosti. Jedná se zejména o návrhové plochy smíšené, které umožňují umístění maloobchodních provozoven k zajištění této vybavenosti pro zde přítomné obyvatelstvo a umožňuji umístění i dalších provozů.
Pod nákupním centrem Max se nachází stavební návrhová plocha, která je dosud udržovaná jako zatravněná louka. Dle aktuální podoby platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je investiční záměr Centra obchodu a služeb umístěný na pozemcích p.č. 1938/242, 1938/732, 1938/734, 1938/735, 1938/550, 1938/567, 6871/7, 6871/8, 6885/6, 6885/7 a 1938/733 v k.ú. Bystrc součástí návrhové smíšené plochy výroby a služeb – SV. Okrajově je dotčena i dopravní plocha komunikací a prostranství místního významu. V této ploše, která je určena pro plánované rozšíření ulice Páteřní, je navrženo dopravní napojení objektu, sadové úpravy a chodníky pro pěší. Plocha SV dle regulativů ÚPmB mj. umožňuje umístění:
- maloobchodních a velkoobchodních provozoven do velikosti 1 500 m² prodejní plochy,
- maloobchodních a velkoobchodních provozoven do velikosti 5 000 m² prodejní plochy za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu.
I když předmětná plocha není prioritní v rámci MČ Bystrc pro situování nákupního centra, jedná se o plochu smíšenou, která tuto funkci umožňuje. Předložený investiční záměr výstavby Centra obchodu a služeb je tak v souladu s funkčním využitím plochy SV dle regulativů ÚPmB. S tímto závěrem bylo k investičnímu záměru vydáno dne 12. listopadu 2012 kladné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Požádá-li investor o vydání územního rozhodnutí, bude předmětná stavba posuzována v rámci řádného územního řízení a za daných okolností nepředpokládám nutnost vstupu Zastupitelstva města Brna do tohoto procesu.
Plocha komunikací a prostranství místního významu na pozemích p.č. 1938/550 a 1938/567, příp. i p.č. 6871/7, 6871/8, 6885/6, 6885/7 v k.ú. Bystrc může být výhledově dotčena úpravou směrového vedení ul. Páteřní a nelze vyloučit zásah do parkové úpravy a vedení chodníků. V souvislosti s novým dopravním napojením a vybudováním kruhové křižovatky by byly dotčeny i další pozemky v majetku Statutárního města Brna. Posouzení tohoto dopravního napojení je plně v kompetenci dotčeného orgánu státní správy, jímž je Odbor dopravy MMB, který je garantem, aby bylo postupováno podle platných právních předpisů, s nimiž nesmí být předložený záměr v rozporu.

Vážený pane,
stavební zákon dává veřejnosti možnost vstoupit do procesu územního řízení a uplatňovat v tomto procesu svá práva, proto věřím, že uvedené informace Vám budou moci posloužit v dalších krocích.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace