Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Po 22. 4. 2013 | Videoloterijní terminály a jejich zákaz na území Brna

Otázka:
Dobrý den, pane primátore!
Hodláte zakázat VLT po nálezu Ústavního soudu v Brně s tím, že smlouvy vyprší nejdéle do konce roku 2014? Už je opravdu nechutné, kolik tzv. "heren" v Brně je!
Děkuji za odpověď a přeji hezký den!

Odpověď:
Dobrý den, pane Poláčku,

děkuji Vám za otázku na aktuální společenské téma. Patologické hráčství představuje závažný problém v naší zemi (i v našem městě), kdy lidé podléhají této závislosti na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot či závazků. Tímto nebezpečným jevem jsou v určité míře ohroženi téměř všichni, někteří ale více, například mladí lidé, nezaměstnaní, ti co selhali ve škole nebo učení, děti hyperaktivní děti a citově strádající, lidé v obtížné situaci, ti kdo přeceňují význam peněz, ale třeba i lidé v tzv. „rizikových“ profesích, tedy tam, kde se pracuje s velkými finančními prostředky v hotovosti atd.
Vedení města Brna si uvědomuje všechny negativní dopady tohoto sociálně-patologického jevu a prostřednictvím vyhlášky od počátku roku 2012 reguluje provoz loterií na svém území. Tato obecně závazná vyhláška (18/2011 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her) ve velké části města včetně historického centra hazard zakázala a dále regulovala na území jednotlivých městských částí.
Osobně vítám průlomové rozhodnutí Ústavního soudu v Brně, které přinese mimo jiné odstranění ochranné lhůty, po kterou mohly výherní automaty jejich majitelé provozovat, a to i v rozporu s vyhláškou města. Další postup je třeba ale pečlivě uvážit.

Vážený pane,
toto rozhodnutí Ústavního soudu v Brně přináší nové možnosti, jak regulovat hazard v moravské metropoli. Zkušenosti z historie však ukazují, že plošný zákaz nepřináší užitek, ba naopak. Prohibice, uplatněná v USA počátkem 20. století (rok 1919, tzv. Volsteadův zákon o zákazu alkoholu v USA) přinesla účinek přesně opačný s nárůstem zločinnosti a skončila v roce 1933 v situaci, kdy v USA bylo 3 x více tajných barů než v roce 1919. Neslavně skončila i protialkoholická kampaň, tzv. suchý zákon, kterou v roce 1985 zahájil v Sovětském svazu Michail Gorbačov. Také zde se záhy prosadila stínová ekonomika a domácí výroba „samohonky“ a ambiciózní plán skončil po dvou letech s označením za jednu z největších katastrof moderních ruských dějin.
Vedení města Brna o aktuálním stavu věci v otázce možností regulace hazardu v Brně zatím nejednalo. Před několika dny jsem v návaznosti na aktuální rozhodnutí Ústavního soudu v Brně oslovil předsedy koaličních klubů s žádostí o jejich stanovisko. Daným problémem jsem připraven se zabývat a hledat takový způsob řešení, který přinese eliminaci problému patologického hráčství.

Za Váš dotaz vám děkuji.
S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 16. 4. 2013 | možné-nemožné

Otázka:
Vážený pane primátore,

v roce 2003 jsem byl označen jako oprávněný nájemmce a přizván k privatizaci-koupi domu.
Dům byl od města Brna odkoupen nájemníky vč. mě, kteří měli zájem mít dům, respektive byt v osobním vlastnictví.
Do dnešního dne byty nejsou převedeny na nájemníky, kteří dům zaplatili.
Je to možné???

Omlouvám se , že podávám otázku anonymně, děkuji za pochopení.

Děkuji za případnou odpověď

Odpověď:
Vážený pane,

Statutární město Brno prodávalo v roce 2003 v souladu s tehdy platnými Pravidly prodeje domy do vlastnictví právnických osob založených nájemci bez toho, aniž by jim ukládalo povinnost převést byty následně do vlastnictví svých členů. Tuto povinnost město ukládá až při prodeji domů probíhajících dle novely Pravidla prodeje, schválené Zastupitelstvem města Brna v roce 2007, a to pouze v těch případech, kdy prodejem za zvýhodněnou cenu dojde k překročení povolené veřejné podpory. Ve zmiňovaném případě, kdy kupujícímu zcela jistě nebyla tato povinnost městem uložena, je zcela na jeho vůli (pravděpodobně na rozhodnutí většiny členů – záleží na stanovách), zda vymezí v domě prohlášením vlastníka jednotlivé byty a následně je převede do vlastnictví jejich nájemců. Právní nárok na převod v tomto případě není, doporučuji však obrátit se s žádostí o převod na příslušný orgán právnické osoby, která je vlastníkem domu.
V této věci vám dále doporučuji obrátit se případně na náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila, který má ve své samostatné působnosti právě oblast hospodářskou se zaměřením na správu a dispozice s městským majetkem včetně bytového fondu.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Út 16. 4. 2013 | prostitutky u Intersparu

Otázka:
Dobrý den, nemohlo by město alespoň rámcově udělat něco se slečnami, které nabízejí ve večerních nákupních hodinách rychlosex na parkovišti u Intersparu a potažmo na celém Cejlu? Předem děkuji.

Odpověď:
Dobrý den, paní Šternberská,

děkuji Vám za otázku na toto složité téma, kterým se město Brno intenzivně zabývá. Podle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích jsou obce oprávněny provést regulaci nabízení prostituce obecně závaznou vyhláškou. Město Brno tak činí vyhláškou č. 27/2005, v jejíž příloze vymezuje místa, na kterých je nabízení sexuálních služeb zakázáno.

O výskytu žen nabízejících tyto služby ve Vámi zmíněné lokalitě jsem informován a Městská policie Brno pracuje na potírání této protiprávní činnosti. Strážníci pravidelně kontrolují s přímým zaměřením na prostituci právě ulici Tkalcovskou, Cejl a další z tohoto pohledu rizikové lokality nejen v blízkém okolí. Čistě pro Vaši informaci doplňuji, že za nabízení sexuálních služeb strážníci pokutují osoby například ve Štefánikově, Lidické či ulici Veveří, ale i v oblastech vzdálenějších od centra města (v případě opakovaného jednání jej postupují do správního řízení k projednání u přestupkové komise). Například ve Štefánikově ulici se tímto způsobem podařilo prostituci úspěšně vymýtit.

Ve Vámi zmíněné Tkalcovské ulici provádějí strážníci kontroly v průměru pětkrát denně. Spolupracují také s orgány sociálně-právní ochrany dětí, protože díky důslednému zaměření na potlačování těchto aktivit se jim podařilo odhalit i několik mladistvých a nezletilých osob. Sociální pracovníci si tuto spolupráci velmi pochvalují a bude tedy bezpochyby pokračovat i do budoucna. Na téma prostituce v uvedené lokalitě strážníci diskutovali také s bezpečnostní komisí MČ Brno-sever, která se k řešení problému rovněž staví velmi konstruktivně a aktivně. Nicméně bohužel stále je nutné pachatelky a pachatele přistihnout přímo při činu, jinak je prostituce nesmírně složitě prokazatelná.

Za připomínku tohoto ožehavého problému Vám ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 15. 4. 2013 | Koncepce MŠ v Brně

Otázka:
Dobrý den,

rád bych se Vás touto cesto zeptal, jak Vy osobně jako primátor řešíte nebo budete řešit problematiku MŠ. V tuto chvíli muj syn byl týden přijat nicméně nedostal jsem rozhodnutí o přijetí. Po týdnu byl snížen počet přijatých dětí a opět jsme se dostali nad čaru a tím pádem nepřijetí.
Jednak se chci zeptat jak je to možné?? Přeci aby se toto nestávalo máme nový systém (http://zapisdoms.brno.cz/) který zjevně nefunguje. A druhá otázka je jaké navrhujete řešení problému?
Je pro stát (potažmo kraj i město) aby občané byli ekonomicky neaktivní a byli jim vypláceny všemožné dávky?
Ještě by mne zajímalo ohledně MŠ, tento problém je dlouhodobý a jak dlouhodobě řešíte tuhle problematiku?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Dvořák Roman
občan MČ Brno-Kohoutovice

Odpověď:
Dobrý den, pane Dvořáku,

od kritického roku 2010 se podařilo v maximální možné míře v součinnosti s městskými částmi zvýšit kapacitu v brněnských školkách, a to více jak o osm set míst. Od letošního září přibude dalších 352 míst, od ledna 2014 dalších 50. Chápu, že tuto odpověď v okamžiku kdy Váš syn nebyl přijat do MŠ budete se vší pravděpodobností přesto vnímat jako nedostačující a nepopírám, že situace stále není jednoduchá, a to zejména pro kategorii dětí tříletých.
Na přelomu druhého tisíciletí navštěvovalo brněnské mateřské školy přes 8 tisíc dětí, ve školním roce 2012/2013 se jedná už o počet přes 11 tisíc. Městu Brnu se za posledních 12 let podařilo zvýšit počet míst pro předškolní vzdělávání o 2186, přičemž se jednalo jak o stavební úpravy a rozšíření stávajících objektů, tak i výstavby nových MŠ. Stálo to hodně úsilí i peněz, kapacitní možnosti však stále nejsou optimální. Dnes mohu jen smutně konstatovat, že bylo velkou chybou předchozích vedení města prodat některé objekty brněnských mateřinek, neboť mnohem jednodušší je prodat než znovu vybudovat.
Současná kapacita mateřských škol ve městě Brně tak i přes maximální úsilí a navýšené kapacity zabezpečí děti šestileté, pětileté a čtyřleté a jen cca 50 % tříletých. Celý problém nespočívá však „jen“ v kapacitních možnostech (mimochodem hybatelem pro navýšení kapacit v MŠ musí být jednotlivé městské části, magistrát města Brna je pak řekněme tím donátorem, který zabezpečuje finanční prostředky), ale také v nerovnoměrné poptávce a nabídce po místech v MŠ v různých lokalitách města.

Vážený pane,

pro stát (kraj, i město) určitě není přínosem, pokud jsou občané ekonomicky neaktivní a musí jim být vypláceny různé dávky. Je třeba však důsledně rozlišovat dopady vládní politiky na občany a možnosti města. Příjmy schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 jsou meziročně nižší o celou miliardu korun. Jen novela zákona o rozpočtovém určení daní (nemohu si odpustit jmenovat zde spolutvůrce tohoto „skvělého“ nápadu, ministra financí ČR Kalouska), proti které Brno tvrdě bojovalo, připravila naše město na daňových výnosech o zhruba 200 milionů korun ročně, zkrácen byl také příspěvek na žáky ve výši 48 milionů korun. V kombinaci s vládní politikou premiéra Nečase to znamená razantní zásahy do městské pokladny. Město Brno tak musí složitě hledat úspory, a to jak v provozních, tak i investičních výdajích. Na provoz, tedy na zajištění základního chodu města jdou z městské pokladny nyní zhruba tři čtvrtiny financí. Stále méně peněz na investice je bohužel hlavní příčinou toho, že se některé stavby musí odložit nebo se jejich realizace rozkládá do více let. Občané tento stav, např. úsporná opatření v městské hromadné dopravě apod., logicky vnímají negativně, paradoxně svou nespokojenost prostřednictvím dotazů a petic místo vládě adresují vedení města. Výsledkem je stav, kdy nemůžeme investovat, opravovat či rekonstruovat tak, jak bychom potřebovali a chtěli.
Co říci závěrem? Město Brno se dlouhodobě zabývá koncepcí MŠ v Brně a řeší potřebné kapacity. Je mi zcela jasné, že pokud Váš syn nebude nyní přijat do MŠ, Vaší rodině to přináší komplikace a nutnost hledat alternativní řešení. Doufám jen, že to bude pro Vaši rodinu krátké období a s přibývajícím věkem místo pro vašeho syna bude k dispozici.

Za Váš dotaz Vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

St 10. 4. 2013 | Dotaz

Otázka:
Pane primátore Brno je druhé velké město v Rebublice a nebylo by dobré abychom měli také nikoliv Petrov ale poctivý rozhlas Brno na nejen 106,5 ale také na digitálu českém,chybí nám to!Proč tam je zcela připitomnělý JAZZ a nikoliv Brno? Vůbec to nechápu a žádám vás o zmněnu!L.N.

Odpověď:
Vážený pane,

ano, Brno je druhé největší město v České republice a jistě by si zasloužilo „poctivý“ rozhlas Brno s digitálním vysíláním. Primátor města Brna ani město Brno však nemá ze zákona možnost jakkoliv rozhodovat a ovlivňovat rozsah vysílání rozhlasových stanic ani obsah jejich vysílání.
Nejdůležitější právní normou upravující rozhlasové vysílání je Zákon č. 231/2001 Sb. (O provozování rozhlasového a televizního vysílání), který vymezuje klíčové pojmy spojené s provozováním a regulací elektronických médií, tedy rozhlasu a televize. Zákon dále definuje práva a povinnosti žadatelů o licenci a provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání. Rovněž vymezuje pravidla pro regulaci rozhlasového a televizního vysílání a kromě jiného upravuje také práva a povinnosti regulátora, kterým je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato rada je přitom správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání. Dohlíží třeba také na zachování a rozvoj plurality programové nabídky a informací a dbá na jeho obsahovou nezávislost. Do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání patří i udělování, změny a odnímání licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání, vedení evidence provozovatelů vysílání a převzatého vysílání, ale třeba také monitorování vysílání, včetně ukládání sankcí aj.

Vážený pane,
na území města Brna lze naladit téměř dvě desítky rádií, od těch nejposlouchanějších jako je Kiss Hády, Rádio Krokodýl, Hitrádio Magic Brno a další až po ty méně známé (jejich kompletní seznam najdete na adrese www.portalbrno.cz/radia). Se svým dotazem se budete muset obrátit přímo na vlastníky rádií, neboť jen v jejich kompetencích jsou možnosti, jak svým posluchačům vyjít vstříc.

Za váš dotaz vám děkuji.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace